03
12 2014
1601

Proiectul HG „Cu privire la modificarea şi completarea HG nr.1136 din 02.10.2006 cu privire la mijloacele speciale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi inspectoratelor fiscale de stat teritoriale”

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat iniţiază, începând cu 01 decembrie 2014, consultarea publică a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1136 din 02 octombrie 2006 cu privire la mijloacele speciale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi inspectoratelor fiscale de stat teritoriale”. Prezentul proiect al Hotărîrii de Guvern propune modificarea și completarea Hotărării nr.1136 din 02.10.2006 cu privire la mijloacele speciale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi inspectoratelor fiscale de stat teritoriale cu venituri provenite de la darea în locaţiune/arendă a bunurilor proprietate publică aflate în gestiunea Serviciului Fiscal de Stat. Completarea dată vine ca o măsură de adaptare a cadrului normativ juridic existent, ca urmare a propunerilor echipei de audit a Curții de Conturi, venite în procesul auditului privind utilizarea mijloacelor publice și gestionarea patrimoniului public de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat și unele inspectorate fiscale teritoriale în anul 2013, efectuat în perioada aprilie – iulie 2014. Echipa de audit a Curții de Conturi a constatat că formarea mijloacelor speciale provenite din prestarea serviciilor de dare în arendă/locațiune de către organele Serviciului Fiscal de Stat nu este reglementată de prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1136 din 02.10.2016.

Data limită pentru comentarii: 15.12.2014

Fişiere Proiect-HG Fişiere suplimentare Nota informativa Persoane responsabile Maria Bernevec (022) 82 34 30 maria.bernevec@fisc.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.