17
09 2015
902

Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Ministerul Finanţelor a remis pentru efectuarea expertizei anticorupţie Proiectul HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Prezentul proiect de lege are drept scop acordarea posibilităţii agentului economic de a comercializa mărfurile supuse accizelor care au fost marcate cu timbru de acciz de model vechi pînă la epuizarea stocului acestora. Prin Hotărîrea nr.17 din 29.05.2014, Curtea Constituţională a declarat neconstituţional alineatul (7) al articolului 123 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.2014 şi punctul 2 din Hotărîrea Guvernului nr.243 din 08.04.2010, care vizează termenul de comercializare a mărfurilor supuse accizelor care au fost marcate cu timbru de acciz de model vechi. În acest sens, reieşind din faptul că legiuitorul a atribuit Guvernului competenţa de a stabili modul de procurare şi de utilizare a timbrelor de acciz, considerăm necesar acordarea posibilităţii agentului economic de a epuiza stocurile de mărfuri marcate cu timbru de acciz de model vechi. Fişiere Proiect de HG Fişiere suplimentare Proiect de lege Nota informativala Persoane responsabile Viorica Golban tel.022-262790 e-mail: viorica.golban@mf.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.