26
03 2015
1004

Proiectul HG „Privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin HG nr. 245 din 04.03.2008.”

Ministerul Finanţelor a remis spre examinare şi avizare autorităţilor publice centrale şi organizaţiilor interesate Proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 245 din 04.03.2008.” În scopul asigurării executării Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 107 – 11/470 din 27.07.2007) precum şi în scopul simplificării procedurii de achiziţie prin intermediul cererii ofertelor de preţuri, a fost elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului „Privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 245 din 04.03.2008.” Proiectul Hotărîrii Guvernului a fost elaborat de către Ministerul Finanțelor în colaborare cu Agenția Achiziții Publice în urma implementării de către Agenție a Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, inclusiv pe parcursul monitorizării procedurilor de achiziție publică desfășurate prin procedura de cerere a ofertelor de prețuri. Pentru ajustarea prevederilor normative, pe de o parte, în conformitate cu necesitățile autorităților contractante, iar pe de altă parte pentru înlăturarea lacunelor ce pot împiedica monitorizarea corectă din partea Agenției Achiziții Publice a procedurilor de cerere a ofertelor de prețuri, este nevoie de modernizarea continuă atît a sistemului achizițiilor publice cît și a actelor normative care reglementează acest domeniu.

Data limită pentru comentarii: 10.04.2015

Fişiere Proiect Fişiere suplimentare Nota la Proiect Persoane responsabile Dumitru Ochinca e-mail: dumitru.ochinca@mf.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.