05
08 2015
1894

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în unele hotărâri ale Guvernului

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. f și alin.(2) lit. a) și lit. c) ale Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007 nr.90-93, art.401), cu modificările și completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE: Se aprobă modificările și completările ce se operează în unele hotărâri ale Guvernului, conform anexei. 1. Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.500 din 12 mai 1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.607), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1) în hotărâre: la punctul 2 cuvintele ”instituțiile publice” se substituie cu sintagma ”autoritățile/ instituțiile bugetare și autoritățile/instituțiile publice la autogestiune”; 2) în Regulament: a) la punctul 2: cuvintele ”instituțiilor publice” se substituie cu sintagma ”autorităților / instituțiilor bugetare și autorităților/instituțiilor publice la autogestiune”; b) la punctul 11: expresia ”(cu excepția instituțiilor publice)” se substituie cu sintagma ”(cu excepția autorităților/instituțiilor bugetare)”; c) la punctul 12: cuvintele ”instituțiile publice” se substituie cu sintagma ”autoritățile/ instituțiile bugetare”; 3) în Anexa 4 în denumire după cuvintele ”mijloacele fixe în” se completează cu cuvântul ”autoritățile/”; în tot textul Anexei 4, cuvintele „instituția”/”instituției”, se vor substitui cu cuvintele „autoritatea/instituția” la orice formă gramaticală. Amplu text și Nota informativă la proiectvia | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.