23
03 2016
800

Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare a demersului referitor la inițierea controlului de stat la fața locului în perioada moratoriului

Prezentul proiect de Hotărîre de Guvern este elaborat în temeiul prevederilor art.2 alin.(2) al Legii privind moratoriul asupra controlului de stat şi are drept scop crearea condițiilor favorabile dezvoltării mediului de afaceri.

Potrivit prevederilor legii invocate, pentru a nu pune în pericol viața, sănătatea, ordinea publică, securitatea economică și mediu, efectuarea controalelor de stat la fața locului va fi permisă cu respectarea procedurii reglementare aprobate de prezentul proiect de Hotărîre de Guvern. În particular, în cazul survenirii unor astfel de situații, organul abilitat cu funții de control se va adresa Ministerului Economiei cu un demers, motivîndu-și intenția de a efectua controlul.

Consecvent evidențiem că potrivit prevederilor pct.6 subpct.10) al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.690 din 13 noiembrie 2009, Ministerul Economiei are funcția de promovare a politicii de stat pentru favorizarea mediului de afaceri prin eliminarea constrîngerilor de ordin administrativ în acest mediu.

Din aceste considerente legea a împuternicit Ministerul Economiei cu atribuții de examinare și luare a deciziei asupra demersurilor referitoare la inițierea controlului de stat la fața locului în perioada moratoriului.

Proiectul Regulamentului propus spre examinare stabilește procedura de depunere, recepționare și examinare a demersului privind inițierea procedurii de control de stat la fața locului, în perioada moratoriului și de emitere de către Ministerul Economiei a deciziilor asupra admiterii demersului, stabilind expres cazurile cînd demersurile nu se admit.

Concomitent, proiectul vine cu aprobarea formularului-tip a demersului, explicînd care este informația necesară de a fi expusă/prezentată de către organul abilitat cu funcții de control, care va solicita Ministerului Economiei inițierea procedurii de control de stat la fața locului.

Data limită pentru comentarii: 02.04.2016Fişiere
Proiectul HG
Anexe la proiect
Nota informativa

Persoane responsabile
Eugeniu Chistol
Tel.: (+373 22) 250 651
E-mail: eugeniu.chistol@mec.gov.md

via | www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.