02
04 2015
1332

Proiectul Hotărârii de Guvern privind scutirea unor agenţi economici de la plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2014

Proiectul de hotărîre a Guvernului privind scutirea unor agenţi economici de la plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2014 a fost elaborat în temeiul p.2 al Hotărîrii Guvernului nr.110 din 23 februarie 2011 „Cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat", care prevede că Ministerul Economiei, la propunerile argumentate ale ministerelor şi altor autorităţi administrative centrale privind utilizarea profitului net pentru investiţii în vederea dezvoltării producţiei întreprinderii, cu capitalizarea obligatorie a acestora (majorarea capitalului social) şi/sau acoperirea pierderilor din anii precedenţi va elabora proiectele de Guvern respective. Astfel, urmare examinării demersurilor parvenite în adresa Ministerul Economiei se propune să fie scutite de la plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2014 unor agenţi economici.

Data limită pentru comentarii: 01.05.2015

Fişiere scutiri de la dividende Persoane responsabile Tatiana Demidcenco tel: 022 250 650 tatiana.demidcenco@mec.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.