22
09 2014
1951

Proiectul Hotărârii Guvernului Privind condiţiile minime de securitate şi sănătate pentru lucrul la monitor

În contextul tendinței de armonizare a legislației naționale cu cea europeană, proiectul Hotărîrii propus spre examinare are drept scop transpunerea dispozițiilor Directivei Consiliului Comunităților Europene 90/270/CEE din 29 mai 1990 privind condițiile minime de securitate și sănătate pentru lucrul la monitor, care este a cincea directivă specială în sensul art.16 alin.(1) din Directiva 87/391/CEE. Potrivit proiectului, angajatorii vor fi obligați să efectueze analiza posturilor de lucru pentru a evalua condițiile de securitate și sănătate pe care aceștia le creează lucrătorilor, în special cu privire la posibilele riscuri pentru vedere, problem fizice și problem de tensiune nervoasă. De asemenea, angajatorii vor trebui să ia măsurile corespunzătoare pentru a remedia riscurile profesionale constatate în urma evaluării lor, ținînd seama de efectele suplimentare și combinate ale riscurilor profesionale astfel constatate.

Data limită pentru comentarii: 02.10.2014

Fişiere Proiect Nota informativă Tabel Persoane responsabile Artiom Gușan (022) 26-93-89 artiom.gusan@mmpsf.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.