01
10 2015
1172

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice

Proiectul hotărîrii de Guvern vine întru implementarea prevederilor Legii nr. 150 din 30 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică, care stabileşte valori diferenţiate al adaosului comercial pentru medicamente, în funcţie de preţul acestora şi modul de livrare către consumator: cu amănuntul, prin reţeaua de farmacii comunitare, precum şi pentru medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Obiectivul principal fiind asigurarea pieţei farmaceutice cu medicamente eficiente, inofensive, de bună calitate şi accesibile, în conformitate cu necesităţile reale ale societăţii. În scopul definitivării proiectului hotărîrii de Guvern menţionat, Ministerul Sănătăţii solicită expunerea de sugestii pe marginea acestuia.

Data limită pentru comentarii: 20.10.2015

Fişiere Proiectul Fişiere suplimentare Nota informativa Persoane responsabile Maria Lăpteanu - Direcţia Medicamente şi Dispozitive Medicale Tel.: 022 268 840 Email: maria.lapteanu@ms.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.