18
12 2014
1716

Proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Proiectul hotărîrii de Guvern pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.38-39, art.280), cu modificările şi completările ulterioare. Proiectul hotărîrii de Guvern a fost elaborat în scopul sporirii accesului populaţiei la servicii medicale, în special, a calităţii serviciilor medicale prestate populaţiei. Pentru definitivarea proiectului hotărîrii de Guvern menţionat, Ministerul Sănătăţii solicită expunerea de sugestii pe marginea acestuia.

Data limită pentru comentarii: 15.01.2015

Fişiere Programul Unic Fişiere suplimentare Completarea Programului Persoane responsabile Tatiana Zatîc tel.: 022 26 88 23 e-mail: tatiana.zatic@ms.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.