08
06 2015
1188

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului

Conform prevederilor art. 126 din Constituția Republicii Moldova, statul asigură libertatea activității de întreprinzător, protecția concurenței loiale, crearea unui cadru favorabil valorificării tuturor factorilor de producție. Agenții economici își stabilesc independent prețurile / tarifele la produsele fabricate / serviciile prestate în baza cheltuielilor suportate și în dependență de cererea pieței prin prisma Legii nr. 845 din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi. Astfel, normele legale interzic imixtiunea statului în activitatea de întreprinzător, cu excepția unor situații de monopol și abuz de poziție dominantă pe piață. Hotărîrea Guvernului nr. 335 din 24.05.1994 privind liberalizarea continua a prețurilor este depășită în timp. Aceasta a fost aprobată în anul 1994 întru executarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 145 din 18 mai 1994 „Cu privire la modificarea Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 256 din 27 decembrie 1991", care a fost abrogat. Plus la aceasta, este incert însuși conținutul Hotărîrii respective și provoacă interpretări duble. În acest context, menționăm, că nu este clar prevăzut modul de calcul al rentabilității la fabricarea produselor alimentare (produse de panificație și produse lactate): nu este specificat tipul rentabilității reglementate, de asemenea nu sunt identificate cheltuielile în raport cu care se calculează normativul de rentabilitate. Pe de altă parte, în adresa Guvernului și instituțiilor de resort au parvenit demersuri din partea Asociației patronale din domeniul laptelui și produselor lactate, precum și separat din partea unor procesatori de lapte cu solicitarea de a exclude norma de plafonare a rentabilității la fabricarea produselor lactate. Concomitent, relatăm și despre practica internațională, care denotă existența unei asemenea reglementări doar în situații de monopol sau poziție dominantă pe piață. Norma de reglementare a rentabilității la fabricarea produselor autohtone a fost discutată în cadrul ședințelor de lucru cu participarea reprezentanților de la instituțiile interesate, care s-au pronunțat unanim asupra anulării normei respective. Proiectul în cauză a fost avizat pozitiv conform procedurilor în vigoare. Faţă de cele menţionate mai sus și întru eliminarea constrîngerilor în dezvoltarea mediului de afaceri a fost elaborat proiectul respectiv, care se propune spre examinare şi aprobare Guvernului.

Data limită pentru comentarii: 19.06.2015

Fişiere Proiectul Nota informativă Persoane responsabile Rodica Vozian tel: 022 250-613 rodica.vozian@mec.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.