03
03 2015
769

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea proiectului Legii privind drepturile consumatorilor la încheierea contractelor"

Proiectul de Lege urmăreşte crearea cadrului unitar, bazat pe concepte juridice clar definite, care să reglementeze drepturile consumatorilor la încheierea contractelor precum şi anumite aspecte ale raporturilor dintre comercianţi şi consumatori în cadrul legislaţiei Republicii Moldova.

Reieşind din faptul că în cadrul încheierii contractelor care nu se negociază individual (contracte de adeziune) consumatorul este mai puţin pregătit şi nu dispune de aceiaşi capacitate de înţelegere a drepturilor sale distincte în raport cu comercianţii, puterea de negociere, apare necesitatea protecţiei acestuia de unele clauze care ar defavoriza consumatorul pe de o parte, şi ar dezechilibru între drepturile şi atribuţiile părţilor în detrimentul consumatorilor.

Proiectul de lege vizează orice contract încheiat între un comerciant şi un consumator — persoană fizică, fiind exceptate în mod expres contractele menţionate în actul normativ. Proiectul reglementează informaţiile ce trebuie oferite consumatorilor în stadiul precontractual atît în cazul contractelor negociate în afara spaţiilor comerciale şi al contractelor la distanţă cît şi în cazul altor contracte decît cele menţionate.

Pentru contractele la distanţă şi pentru cele negociate în afara spaţiilor comerciale proiectul în speţă prevede informaţiile contractuale pe care comercianţii trebuie să le furnizeze consumatorilor, condiţiile de formă pe care trebuie să le îndeplinească aceste contracte şi dreptul de retragere al consumatorului.

De asemenea, sînt reglementate aspecte privind livrarea, comisioanele pentru folosirea unor mijloace de plată, transferul riscului, comunicarea prin telefon, plăţile suplimentare şi vînzarea nesolicitată.

Data limită pentru comentarii: 27.03.2015Fişiere
Proiect completare
Nota
Legea

Persoane responsabile
Cristina Bolun
Tel. 250 683
email. cristina.bolun@mec.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.