24
02 2015
2873

Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat

Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat a fost elaborat de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei în scopul executării și aplicării prevederilor legislației în domeniul asigurărilor sociale și asistenței sociale. Proiectul în cauză propune indexarea, la 1 aprilie curent, a prestațiilor de asigurări sociale și a unor prestații sociale de stat. Astfel, la 1 aprilie curent se propune indexarea cu 7,95% a pensiilor stabilite în temeiul Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998, pensiile pentru vechime în muncă stabilite pîna la 01.01.1999, a pensiilor stabilite cetățenilor care au avut de suferit din urma catastrofei de la Cernobîl și indemnizațiilor de invaliditate persoanelor care și-au stabilit invaliditatea ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională. Procentul de indexare a fost calculat reieșind din creșterea salariului mediu pe țară în anul 2014 față de anul 2013 de 110,8% și creșterea indicelui prețurilor de consum de 5,1%. Ca urmare a indexării cu 7,95% mărimea medie a pensiei pentru limita de vîrstă se va majora cu 88,62 lei pentru 507456 mii beneficiari; pensiile de invaliditate se vor majora cu 69,61 lei pentru 134019 mii beneficiari; pensiile de urmaș se vor majora cu 44,79 lei pentru 16444 mii beneficiari; iar pensia medie a participanților la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl se va acorda pentru 1952 beneficiari, iar majorarea va constitui 187,90 lei. Autorii proiectului menționează faptul că indexării este supusă doar partea de pensii achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat. Totodată, la 1 aprilie curent se indexează cu 5,1% compensația bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare și suplimente alimentare care contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor persoanelor participante la lichidarea consecințelor catastrofei de la Cernobîl și la experiențele nucleare, pensiile militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele organelor afacerilor de interne. Cheltuielile necesare pentru implementarea prezentului proiect de hotărîre se anexează. Fişiere Indexarea Persoane responsabile Grecu Laura (022) 26-93-39 laura.grecu@mmpsf.gov.md Banica Nadejda (022) 26-93-37 nadejda.banica@mmpsf.gov.mdvia | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.