16
06 2015
1305

Proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007"

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007"

Necesitatea modificării anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 „Cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit" este generată de prevederile art. 32 alin. (2) al Legii privind activitatea de audit, precum şi a punctului 6 al Regulamentului Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor, ce ţine de confirmarea membrilor Consiliului de către Guvern pe un termen de trei ani.

La desemnarea membrilor Consiliului de supraveghere a activităţii de audit s-au luat în considerare cerinţele obligatorii de desemnare a acestora prevăzute de art. 32 alin. (1) al Legii privind activitatea de audit, precum şi a pct. 5 al Regulamentului Consiliului de supraveghere a activităţii de audit. Astfel, Consiliul este format din şapte membri: doi reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, un reprezentant al Băncii Naţionale a Moldovei şi doi reprezentanţi ai Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare; doi reprezentanţi ai instituţiilor de învăţămînt superior cu profil economic, specializaţi în contabilitate sau audit, cu titlu ştiinţific în economie, care se desemnează de către Ministerul Educaţiei, la solicitarea Ministerului Finanţelor. De asemenea, membrii Consiliului trebuie să corespundă criteriilor de desemnare prevăzute la pct. 7 al Regulamentului menţionat.

Necesitatea modificării anexei nr. 4 la Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 este generată de desemnarea unui reprezentant al Ministerului Finanţelor din cadrul Comisiei de Certificare de pe lîngă Ministerul Finanţelor în calitate de membru al Consiliului de supraveghere a activităţii de audit.

Prezentul proiect va actualiza prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007, precum şi va contribui la realizarea conformă a acestora.

Data limită pentru comentarii: 24.06.2015Fişiere
Hotarire

Fişiere suplimentare
Nota-informativa

Persoane responsabile
Ala Vizir
tel. 022-26-27-60
e-mail: ala.vizir@mf.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.