15
12 2014
2531

Proiectul Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale.

Proiectul Indicațiilor metodice privind particularitățile contabilității în organizațiile necomerciale a fost elaborat în baza prevederilor art.11 alin.(2) al Legii contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.27-34, 2004, art.61) şi în scopul reglementării specificului contabilității și raportării financiare a organizațiilor necomerciale din Republica Moldova, în contextul intrării în vigoare de la 1 ianuarie 2014 – cu titlu de recomandare și din 1 ianuarie 2015 — obligatoriu a noilor Standarde Naționale de Contabilitate și a Planului general de conturi contabile.

Obiectivul Indicațiilor metodice constă în descrierea particularităţilor contabilităţii şi raportării financiare a organizaţiilor necomerciale, inclusiv a filialelor, reprezentanţelor şi altor subdiviziuni structurale ale acestora, cu sediul atît pe teritoriul ţării cît şi peste hotarele ei.

Data limită pentru comentarii: 29.12.2014Fişiere
INDICATII METODICE

Fişiere suplimentare
nota informativa

Persoane responsabile
Nicolai Russu
tel. 022 262757
e-mail: nicolai.russu@mf.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.