03
04 2015
1364

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 este elaborat conform prevederilor Legii nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar şi altor acte legislative, ce ţin de domeniul protecţiei sociale de stat. Principalii indicatori ai proiectului bugetului asigurărilor sociale de stat sunt reflectaţi în anexa nr. 1 „Sinteza bugetului asigurărilor sociale de stat la venituri şi cheltuieli pe anul 2015". Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat sunt structurate în programele reflectate în anexa nr. 2 „Lista programelor incluse în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2015". Prognoza indicatorilor generali ai bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015 a fost efectuată în baza actelor legislative şi normative în vigoare, analizei tendinţelor şi performanţelor înregistrate în anii precedenţi şi în baza prognozei indicilor macroeconomici, elaboraţi de către Ministerul Economiei.

Data limită pentru comentarii: 03.05.2015

Fişiere Nota informativa Legea BASS Persoane responsabile Grecu Laura (022) 26-93-39 laura.grecu@mmpsf.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.