08
04 2014
1838

Proiectul legii pentru modificarea și completarea Codului fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24.04.1997 (art.42)

Pe data de 27 martie Parlamentul Republicii Moldova, în conformitare cu prevederile art. 73 din Constituția RM și art. 47 din Regulamentul Parlamentului, a inaintat cu titlul de inițiativă legislativă proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Codului fiscal al RM, nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997. Acest proiect de lege vine pentru micșorarea poverii fiscale pentru unele categorii de acte juridice cu titlul gratuit care au ca obiect bunuri imobile și mijloace de transport între soți și rudele de gradul II inclusiv, pentru facilitarea circuitul civil a bunurilor și punerea în evidența a proprietarului efectiv a bunului. Autorii proiectului de lege sunt deputații parlamentului: Focşa Gheorghe, Nasu Maria, Frumosu Elena, Grişciuc Simion, Vacarciuc Andrei, Pleşca Nae-Simion, Zaporojan Lilian. Proiectul

via www.parlament.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.