04
06 2014
1694

Proiectul Legii pentru modificarea și completarea unor acte legislative și Nota Informativă la acesta

Ca urmare a unei analize ample efectuate de către Centrul Naţional Anticorupţie privind tranzacţiile suspecte de tranzitare a mijloacelor băneşti în proporţii deosebit de mari prin intermediul sistemului financiar-bancar autohton cu implicarea agenţilor economici din Federaţia Rusă şi companiilor înregistrate în zone off-shore a fost stabilită imperfecţiunea cadrului normative la nivel naţional în domeniu. Spălarea banilor este un proces prin care se dă sau se încearcă a se da o aparenţă de legalitate unor profituri obţinute ilegal de către infractorii care, fără a fi compromişi, beneficiază, ulterior, de veniturile respective. Ca urmare a aplicării practice a prevederilor Legii nr. 190-XVI din 26 iulie 2007 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului au fost identificate mai multe carenţe şi deficienţe care pot afecta eficienţa sistemului autohton de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului. Astfel, un element important pentru autorităţile responsabile este posibilitatea aplicării măsurilor asiguratorii în privinţa tranzacţiilor şi activităţilor suspecte de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, fapt care oferă dreptul de a interzice temporar transferul, lichidarea, transformarea, plasarea sau mişcarea bunurilor.

Data limită pentru comentarii: 12.06.2014

Fişiere Proiect Fişiere suplimentare Nota informativă Persoane responsabile Sandu Sabina

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.