Proiectul Ordinului „ Cu privire la aprobarea Formularului-tip al Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc și a modului de completare a Calcului dat”

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a elaborat proiectul Ordinului „ Cu privire la aprobarea Formularului-tip al Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc și a modului de completare a Calcului dat” . Întru executarea şi administrarea prevederilor Capitolului 101 “Impozitarea notarilor publici” din titlul II al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, capitol introdus prin Legea nr.1454-XV din 8 noiembrie 2002 pentru modificarea şi completarea Legii taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 şi a Codului fiscal (Monitorul Oficial, 31 decembrie 2002, nr.185-189) a fost elaborat Proiectul Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea Formularul-tip al Calculului impozitului pe venit al persoanelor ce practică activitatea profesională de notar și executor judecătoresc şi a Modului de completare a Calculului dat (Formularul CNOTAREX15). Prezentul proiect este elaborat în temeiul art. 133 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal și a Legii nr. 235 din 26.10.2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative.

Data limită pentru comentarii: 15.01.2015

Fişiere ORDIN Fişiere suplimentare nota de intemeiere Persoane responsabile Tatiana Zatîc tel.: 022 26 88 23; e-mail: tatiana.zatic@ms.gov.md

via particip.gov.md

1672 vizualizări

Data publicării:

24 Decembrie /2014 09:50

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

Ordin | Proiect | IFS

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon