23
01 2015
1413

Proiectul ordinului MF „Cu privire la aprobarea termenilor de referință pentru auditarea situațiilor financiare ale întreprinderilor de stat și societăților pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social”

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul ordinului Ministrului Finanţelor „Cu privire la aprobarea termenilor de referinţă pentru auditarea situaţiilor financiare ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social”. Scopul prezentului proiect este oferirea informației necesare fondatorului (statului) în procesul auditării situațiilor financiare anuale la întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social. Astfel, proiectul conține cerințele pe care trebuie să le întrunească societățile de audit care vor participa la concursul de selectare privind auditarea situațiilor financiare anuale ale întreprinderilor de stat și societățile pe acțiuni în care cota statului depășește 50% din capitalul social.

Data limită pentru comentarii: 10.02.2015

Fişiere termeni referinta Fişiere suplimentare Nota informativa Persoane responsabile Silvia Cemertan tel. 022 262761 e-mail: silvia.cemertan@mf.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.