14
02 2014
1993

Proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor „Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Borderou de achiziție”

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor „Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Borderou de achiziție” și a Instrucțiunii de completare a borderoului de achiziție”. Formularul tipizat de document primar cu regim special „Borderou de achiziție” și Instrucțiunea de completare a borderoului de achiziției, au fost elaborat întru executarea art.11 alin.(2) lit.a) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.27-3, art.61), întru executarea Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), cu modificările şi completările ulterioare şi stabilesc formularul Borderoului de achiziție și modul de completare a borderoului de achiziție. Scopul aprobării unui nou document primar cu regim special este de a simplifica și de a reduce din volumul de lucru al entităților în procesul achiziției bunurilor de la persoane fizice-cetățeni.

Data limită pentru comentarii: 05.03.2014

Fişiere Ordin Fişiere suplimentare Nota informativă Persoane responsabile Nicolai Russu consultant superior al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022 262757, adresa de e-mail: nicolai.russu@mf.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.