04
12 2015
1288

Proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la SNC

Proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor la Standardele Naționale de Contabilitate, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.118 din 6 august 2013 a fost elaborat în baza prevederilor art.11 alin.(2) lit.a) al Legii contabilității nr.113-XVI din 27 aprilie 2007 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.27-34, 2004, art.61), în contextul intrării în vigoare de la 1 ianuarie 2014 - cu titlu de recomandare și din 1 ianuarie 2015 - obligatoriu a noilor Standarde Naționale de Contabilitate. Proiectul de modificare a Standardelor Naționale de Contabilitate a fost elaborat în scopul perfecționării conținutului Standardelor Naționale de Contabilitate existente și ca urmare a necesității soluționării unor probleme și clarificării unor aspecte ce reies din interpelările parvenite de la entități din data intrării în vigoare a Standardelor Naționale de Contabilitate (1 ianuarie 2014). Astfel, modificările și completările Standardelor Naționale de Contabilitate, sunt necesare pentru înțelegerea mai bună a Standardelor Naționale de Contabilitate și pentru întocmirea corectă a înregistrărilor contabile și a situațiilor financiare de către entități.

Data limită pentru comentarii: 13.12.2015

Fişiere Modificare Fişiere suplimentare Nota informativă Persoane responsabile Stela Paduca, tel. 022 262759, e-mail: stela.paduca@mf.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.