22
10 2015
1345

Proiectul ordinului Ministrului Finanțelor „Cu privire la modificarea Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 61 din 4 iunie 2012"

Necesitatea elaborării proiectului de ordin al Ministrului Finanţelor „Cu privire la modificarea Anexei nr.1 la Ordinul nr. 61 din 4 iunie 2012" este generată de acumularea informației privind venitul din vînzări al societăților de audit obținut din efectuarea auditului obligatoriu al situațiilor financiare anuale, inclusiv al celor consolidate de la entitățile de interes public, precum şi de la alte entități conform prevederilor legislației în vigoare. De asemenea, se propune eliminarea unei erori de conţinut. Scopul prezentului proiect este, că informația menționată mai sus, acumulată și generalizată de către Serviciul de control și verificare din cadrul Consiliului de supraveghere a activității de audit, va sta la baza elaborării proiectului Legii privind activitatea de audit în redacție nouă conform prevederilor Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate. Totodată, conţinutul Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit (Anexa nr.1 la Ordinul nr. 61 din 4 iunie 2012) a fost ajustat la cerinţele de raportare din domeniul auditului acceptate de practica internaţională.

Data limită pentru comentarii: 03.11.2015

Fişiere Ordin Fişiere suplimentare Nota informativa Persoane responsabile Silvia Cemertan tel. 022 262761 e-mail: silvia.cemertan@mf.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.