03
02 2016
1399

Proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor ,,Cu privire la modificarea și completarea Ordinelor Ministrului Finanțelor nr. 83 din 07 iulie 2011 și nr. 43 din 24 martie 2014”

Ministerul Finanțelor prezintă pentru consultare publică proiectul Ordinului Ministrului Finanțelor ,,Cu privire la modificarea și completarea Ordinelor Ministrului Finanțelor nr. 83 din 07 iulie 2011 și nr. 43 din 24 martie 2014” Necesitatea modificării şi completării Ordinului nr. 83 din 7 iulie 2011 „Cu privire la aprobarea Programului de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general” este generată de prevederile pct. 33 al Regulamentului cu privire la certificarea auditorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1450 din 24 decembrie 2007 care prevede, că conţinutul Programului de examinare se reexaminează periodic, ţinîndu-se cont de modificările şi completările operate în actele legislative şi normative. Astfel, la Compartimentul II „Contabilitatea Financiară” au fost operate modificări şi completări, ţinînd cont de punerea în aplicare a ordinului Ministrului Finanţelor nr. 105 din 17 iulie 2015 „Privind acceptarea, publicarea şi modificarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”. Totodată, la Compartimentul VI „Gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor computerizate” şi Compartimentul „Bibliografie”, modificările şi completările sunt generate de actualizarea bibliografiei necesare pentru susţinerea examenului la disciplina „Gestiunea tehnologiilor informaţionale şi a sistemelor computerizate”. Modificările şi completările propuse la ordinul menţionat mai sus vor îmbunătăţi calitativ conţinutul programului de examinare şi vor oferi un grad de claritate mai ridicat prevederilor acestuia.

Data limită pentru comentarii: 15.02.2016

Fişiere program Fişiere suplimentare nota informativa Persoane responsabile Cristina Iachim, tel. 022 26 27 98, e-mail: cristina.iachim@mf.gov.md

via | www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.