31
10 2015
1342

Proiectul Strategiei Naționale de Atragere a Investițiilor și Dezvoltare a Exporturilor (2016-2020)

Strategia de Atragere a Investițiilor pentru Dezvoltarea Exportului pentru perioada 2016-2020 (denumită în continuare „Strategie”) a fost concepută pentru a atrage spori și diversifica exporturile Republicii Moldova, fapt ce constituie o sursă-cheie pentru echilibrarea balanței comerciale, crearea de locuri de muncă decente și asigurarea unui model durabil de creștere și dezvoltare economică. În calitate de instrument crucial în valorificarea și creșterea potențialului de export al țării sunt considerate investițiile (în special ISD), creșterea cărora este stabilită drept un obiectiv fundamental al Strategiei. Strategia a fost elaborată inclusiv pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de Guvern în cadrul foii de parcurs privind implementarea Acordului de Asociere cu UE, care pune accentul pe îmbunătățirea esențială a climatului investițional și sporirea competitivității țării pe piețele externe. Strategia va contribui la reducerea decalajului competitiv al țării, va stimula potențialul productiv și va modifica structura acesteia prin reducerea rolului sectoarelor și tehnologiilor neproductive. Strategia va susține eforturile Guvernului de a orienta economia către activități bazate pe exporturi, precum și o exploatare mai bună a avantajelor naturale, geografice și cele ce țin de regimul comercial, după cum prevede Strategia Națională de Dezvoltare (SND) „Moldova 2020”. Investițiile (în special ISD) vor fi unul din principalii piloni ai acestei tranziții, prin dezvoltarea forței de muncă calificate, crearea unor noi lanțuri tehnologice și aprofundarea celor existente, precum și prin extinderea cunoștințelor tehnologice avansate și a expertizei manageriale către sectoarele care nu sunt orientate pe comerțul extern.

Data limită pentru comentarii: 20.11.2015

Fişiere Strategia de atragere a investitiilor Atragere a investitiilor Persoane responsabile Diana Craciun Tel: 250 641 E-mail: diana.craciun@mec.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.