17
01 2017
1602

Se propune majorarea cu 20% a salariilor de funcție ale asistenților sociali comunitari

Un proiect în acest sens a fost elaborat și propus spre consultare de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, pentru a aduce în concordanță prevederile Hotărârii Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 cu privire la condițiile de salarizare a personalului din unitățile bugetare cu prevederile Legii nr.355-XVI din 23 decembrie 2005, modificată prin Legea nr.300 din 22 decembrie 2016. Astfel, documentul prevede stabilirea indicelui de prioritate intersectorială de 1,20 pentru asistenții sociali din cadrul Serviciului de asistență socială comunitară. În acest mod, începând cu 1 ianuarie 2017, salariile de funcție ale asistenților sociali comunitari vor fi majorate cu 20 la sută. Totodată, personalul va putea beneficia de premii unice cu prilejul jubileelor, sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, care se plătesc din contul economiei mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pe anul respectiv. Cuantumul premiului unic, în fiecare caz, nu va depăși salariul de funcție (salariul tarifar) al salariatului premiat. Actualmente, în Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006, este reglementat modul de plată a premiilor unice doar pentru conducătorul instituției. Respectiv, se propune completarea Condițiilor unice de salarizare cu punctul 142 prin care se va reglementa modul de plată a premiilor unice pentru tot personalul. Asistentul social reprezintă unul din principalii specialiști din comunitate care informează persoanele din diferite grupuri social vulnerabile, identifică persoanele și familiile aflate în situații de dificultate, evaluează nevoile acestora, planifică serviciile necesare să satisfacă nevoile persoanei și familiei, coordonează și implementează planuri individualizate de asistență sociale. De asemenea acesta monitorizează integrarea persoanelor post-serviciu de servicii specializate. Menționăm că pentru stabilirea și achitarea salariilor de funcție cu aplicarea indicelui de prioritate intersectorială 1,20 asistenților sociali din cadrul Serviciului de asistență socială comunitară, în transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru anul 2017 sunt aprobate mijloace financiare în sumă de 12,6 mil.lei. Proiectul poate fi consultat aici:

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.