16
01 2017
3288

Se propune un nou Regulament cu privire la parcările şi parcajele auto cu plată

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a Republicii Moldova a elaborat și prezintă spre consultare un proiect ce se referă la parcările și parcajele auto cu plată. Proiectul propune aprobarea unui nou regulament cu privire la parcările şi parcajele auto cu plată pe teritoriul Republicii Moldova. Regulamentul stabileşte condiţiile şi modul de construcţie, amenajare şi administrare a parcărilor şi parcajelor auto cu plată, amplasate în intravilanul localităţilor Republicii Moldova. Prevederile regulamentului se extind asupra tuturor parcărilor şi parcajelor auto cu plată, indiferent de forma de proprietate, statutul organizatorico-juridic şi tipul de construcţie sau amenajare. În regulament va fi introdusă din nou noțiunea parcaj, care a fost exclusă prin Hotărârea de Guvern nr.1457 din 12.11.2002 „Cu privire la modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 672 din 19 iunie 1998”. În urma unei analize a legislației, s-a constatat, că termenul „parcaj” este prezent în Codul fiscal al Republicii Moldova, titlul I, art. 6, titlul VII, art.art. 289, 290, 291, de aceea, autorii consideră necesar reintroducerea termenului în Regulament. Noul Regulament prevede că parcările auto reprezintă un teritoriu special sau o construcţie specială, destinate pentru gararea şi păstrarea mijloacelor de transport şi prestarea serviciilor aferente contra plată. Conform proiectului, amplasarea parcărilor şi parcajelor se va efectua în baza schemelor de amplasare a acestora, aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu prevederile planului urbanistic general al localităţii respective şi coordonate în modul stabilit. Metodologia de stabilire şi mărimea tarifelor pentru parcare, supraplata, blocarea şi deblocarea roţilor, ridicarea şi restituirea autovehicolului se efectuează în baza regulamentelor aprobate de către autoritatea publică locală. Amplasarea, proiectarea, construirea şi exploatarea parcărilor şi parcajelor auto se efectuează în conformitate cu deciziile, certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire emise de către autorităţile administraţiei publice locale. Documentul mai prevede că parcările auto cu plată trebuie să fie dotate cu informaţii privind programul de lucru, tarifele serviciilor prestate, regulile de protecţie a muncii şi antiincendiare, obligaţiunile personalului, modelele pentru completarea bonurilor de plată şi autorizaţiilor pentru transportul transmis spre păstrare. Potrivit proiectului, pe teritoriul parcării nu se va permite alimentarea cu combustibil şi lubrifianţi, precum şi deservirea tehnică, spălarea şi reparaţia vehiculelor, cu excepţia locurilor special amenajate şi înzestrate respectiv. Documentul mai conține clasificări a termenilor parcare și parcaj. Astfel, după tipul de construcţie, vom avea parcaje constituind elemente auxiliare ale construcţiilor administrative, elemente ale autostrăzilor, străzilor şi drumurilor cartierelor locative, centrelor comerciale, gărilor auto şi feroviare, altor locuri publice și parcaje constituind obiecte autonome, având destinaţia specială de staţionare a autovehiculelor pentru o anumită perioadă de timp, dotate cu personal special sau contoare de evidenţă a timpului de staţionare. Totodată, parcările auto, după durata păstrării, se vor diviza în parcări de lungă durată – peste 30 de zile, parcări temporare – mai puțin de 30 de zile, parcări sezoniere – funcționează o anumită perioadă a anului, și parcări de scurtă durată – cu program limitat. Confom prevederilor proiectului, administratorul parcajelor va putea aplica măsuri de disciplinare a utilizatorului autovehiculului cum ar fi supraplata, blocarea roţilor şi ridicarea autovehiculului. Totodată, este necesar de menționat că niciun sistem de parcaj cu plată nu va funcționa fără existența unui sistem adecvat de impunere pentru pedepsirea posesorilor de vehicule care nu se conformează normelor stabilite pentru asigurarea accesului corect și echitabil în spațiile destinate parcării. Proiectul în întregime poate fi vizualizat aici

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.