29
01 2016
1135

Setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2016

Ministerul Finanţelor remite spre examinare şi avizare setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale, vamale şi bugetare pentru anul 2016 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale, vamale şi bugetare Prezentul proiect de lege conţine, în fond, propuneri de modificare şi completare a unor acte legislative, care rezultă din obiectivele politicilor fiscale, vamale şi bugetare pe anul 2016, bazate pe prevederile Programului de activitate a Guvernului, Strategiei Naţionale „Moldova 2020”, Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte, altor programe şi strategii naţionale. De asemenea, proiectul de lege vizează pe anumite domenii alinierea politicii şi legislaţiei naţionale privind domeniul fiscal şi vamal la ACQUIS-ul comunitar, Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT), Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPs), etc., precum și consolidarea veniturilor bugetare şi simplificării administrării fiscale şi vamale, relaxării agenţilor economici în aspect de desfăşurare a activităţii economice, diminuării proporţiilor de evaziune fiscală şi vamală, consolidării şi eficientizării utilizării resurselor financiare publice. Proiectul de lege respectiv nu necesită efectuarea expertizei compatibilităţii cu legislaţia comunitară, deoarece nu are ca scop direct armonizarea cadrului normativ naţional la cel comunitar.

Data limită pentru comentarii: 08.02.2016

Fişiere Proiect Fişiere suplimentare Proiectul de lege Nota informativa Sinteza contribuţie sinteza Persoane responsabile tatiana.iovu@mf.gov.md


via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.