31
10 2017
10241

Legea cu privire la tichetele de masă: condiţii de aplicare

Partea I. ParteaII. Partea III. Partea IV. Totuşi, apare întrebarea: “Când va intra efectiv în vigoare Legea cu privire la tichetele de masă?” De regulă, legea publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova intră în vigoare: - la data publicării, inclusiv în cazurile când această dată nu este prevăzută expres în textul legii; - la data prevăzută în textul ei, dar care nu poate precede data publicării legii. Luând în considerare faptul că în textul Legii cu privire la tichetele de masă nu este specificată o data expresă de intrare în vigoare, rezultă că Legea cu privire la tichetele de masă a intrat în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial – 20 octombrie 2017. Cu toate aceastea, pentru implementearea efectivă a Legii este necesar să fie realizate următoarele acţiuni: - aprobarea modificări la Legea nr. 451/2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, prin care să fie stabilit care autoritate eliberează licenţa pentru operatorul economic care va elibera tichete de masă. - aprobarea de Guvern a condițiilor și procedurilor de includere a unităților comerciale/de alimentaţie publică în procesul de circulație a tichetelor de masă, precum și modul de confirmare a corespunderii acestora condițiilor impuse. Pentru ca Legea să fie aplicabilă şi salariaţilor unităţilor bugetare, pe lângă cele două condiţii menţionate supra, este necesar ca Guvernul să aprobe condiţiile de eliberare a tichetelor salariaţilor unităţilor bugetare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.