20
03 2019
1275

Stocul tichetelor de masă în cazul eliberării angajaților

De la compania noastră s-au eliberat, concomitent, 7 persoane, pentru care au fost comandate tichete de masă pe purtător de hârtie. Suntem în drept să le repartizăm angajaților care au rămas la întreprindere? Conform prevederilor din Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichete de masă, angajatorul este in drept sa repartizeze tichetele de masa pe suport de hârtie doar salariaților pentru care au fost emise. In cazul eliberării celor 7 salariați, indiferent de motiv, angajatorul le acorda tichetele de masa cuvenite in termen de 15 zile de la data încetării raporturilor de munca. Daca salariații eliberați nu își revendica tichetele de masa in termen de 60 de zile, angajatorul este obligat sa restituie operatorului tichetele de masa respective. Operatorul este obligat sa accepte restituirea si sa asigure distrugerea tichetelor, contravaloarea nominala a acestora urmând a fi considerata ca avans in contul comenzilor viitoare de tichete de masa. Art. 13: „In cazul încetării raporturilor de munca din oricare motiv, salariatul este in drept sa beneficieze de tichete de masa pentru zilele efectiv lucrate de la data de 1 a lunii de concediere pana la ziua in care a fost concediat. Dreptul de a beneficia de tichete de masa încetează după 60 de zile de la data încetării raporturilor de munca.” Art. 14: „In cazul încetării raporturilor de munca, angajatorul acorda tichete de masa persoanei concediate in termen de 15 zile de la data încetării raporturilor de munca pentru luna precedenta, precum si pentru luna curenta, daca tichetele nu au fost acordate înainte de data încetării raporturilor de munca.” Art. 15: „Daca persoana concediata nu si-a ridicat tichetele de masa pe suport de hârtie in termen de 60 de zile de la data încetării raporturilor de munca, angajatorul este obligat sa restituie tichetele de masa respective operatorilor. Art. 16: „In cazul in care persoana concediata nu si-a ridicat tichetele de masa, operatorul este obligat sa accepte restituirea tichetelor de masa pe suport de hârtie si sa asigure distrugerea acestora. Art. 17: „In cazul in care angajatorul restituie tichetele de masa operatorului din motivul neridicării tichetelor de masa de către persoana concediata, suma valorii tichetelor de masa restituite urmează a fi trecuta in contul următoarelor tichete procurate de angajator. Nu sunt supuse restituirii cheltuielile de imprimare, distribuire si alte cheltuieli suportate de către operator pentru imprimarea si eliberarea tichetelor de masa. Pentru noile tichete de masa angajatorul este obligat sa achite costurile operatorului care reies din contractul stabilit intre aceste doua părți.” Poate un angajator cu forma organizatorico-juridică Întreprindere Individuală să acorde muncitorilor tichete de masă? Da, în condiția în care aceștia sunt angajați în baza unui contract individual de muncă, acesta este unicul sau locul de muncă de bază, iar durata programului zilnic de muncă depășește 4 ore pe zi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.