05
09 2019
1328

Trecerea de la hrana organizată la tichete de masă

Întreprinderea X acordă salariaților săi hrană organizată în valoare de 30 lei. Poate oare acesta să înlocuiască modalitatea de asigurare cu hrană cu tichetele de masă la aceeași valoare? Se vor permite spre deducere cheltuielile pentru acordarea tichetelor de masă? Condițiile caracteristice deducerii cheltuielilor suportate de angajator pentru acordarea tichetelor de masă sunt reglementate de prevederile art. 24 alin.(191) din Codul fiscal (CF) și art.4 din Legea nr.166 din 21.09.2017. Prevederile art.3 alin.(3) din Legea nr.166 reglementează că acordarea tichetelor de masă este facultativă. Angajatorul este în drept să suporte cheltuieli pentru hrană pentru angajati, care vor fi deduse în scopuri fiscale conform art. 24 alin. (19) din CF, ori să acorde tichete de masă, fiind permisă doar o singură opțiune. Totodată, ținând cont de prevederile legislației în vigoare, pentru a beneficia de dreptul la deducere în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate aferente acordării tichetelor de masă, entitatea este obligată să întrunească condițiile legislative menționate. Prin urmare, valoarea nominală deductibilă în scopuri fiscale a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare trebuie să fie cuprinsă între 35 şi 45 de lei.( art.4 alin.(1) din Legea nr.166 din 21.09.2017).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.