Opinii

IDIS Viitorul: Sistemul național de achiziții publice din Moldova se confruntă cu o serie de probleme

Sistemul național de achiziții publice din Republica Moldova se confruntă cu o serie de probleme ce vizează atît gradul scăzut de transparență și competitivitate pe piața achizițiilor, cît și un nivel redus de conformitate a cadrului legal și celui instituțional. La această concluzie au ajuns autorii Raportului de monitorizare a achizițiilor publice: carențe identificate și recomandări de politici - experții IDIS Viitorul Diana Enachi și Viorel Chivriga. Una dintre cele mai mari probleme ale sistemului național de achiziții publice este planificarea defectuoasă, ineficientă și, mai ales, netransparentă a achizițiilor. Lipsa acestui instrument managerial subminează calitatea procesului de achiziție, oportunitatea și prioritatea investițiilor publice, precum și posibilitatea de monitorizare de către societate a modului în care sînt utilizați banii publici, a explicat Diana Enachi. La rîndul său, directorul de programe, Viorel Chivriga susține că după modificarea legislației achizițiilor publice situația s-a îmbunătățit. Principalele modificări de ordin legislativ și instituțional se referă la mărirea pragurilor și termenelor de depunere și examinare a documentației și contractelor, crearea Agenției Naționale de Soluționare a Contestațiilor, extinderea atribuțiilor și responsabilităților grupului de lucru pe achiziții, atribuirea unui rol mai activ pentru societatea civilă în procesul de achiziții publice. De asemenea, instituirea unui nou criteriu de atribuire a contractelor de achiziție publică, limitarea majorării valorii contractului de achiziție, acordarea unui acces mai larg la informațiile cu privire la procedura și rezultatele achizițiilor publice. Autorii studiului recomandă schimbarea accentelor în domeniul achizițiilor, care ar presupune utilizarea fondurilor publice prin generarea valorii pentru bani, focalizarea pe proces și nu pe procedură, o legislație coerentă și simplu de aplicat, în detrimentul supra-reglementării. Totodată, prin instituirea unor unități centrale de achiziție, ceea ce presupune costuri reduse de achiziție prin obținerea ”economiilor de scară”. Potrivit datelor oficiale, ponderea achizițiilor publice în Produsul Intern Brut a fost în anul 2014 de 10,3 la sută sau 11,5 mlrd. lei.

via | moldpres.md

1409 vizualizări

Data publicării:

05 Septembrie /2016 09:30

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

IDIS Viitorul | achizitii publice | raport | investitii publice | Moldova

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon