Opinii

(Interviu) Serghei Pușcuța: Vom continua să facem noi pași în vederea consolidării încrederii dintre Serviciul Fiscal și contribuabili

În cadrul unui interviu acordat portalului Tribuna, Serghei Pușcuța, Șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, a vorbit despre masa rotundă cu genericul: „Serviciile fiscale electronice: realizări și perspective”, despre activitatea Fisc în primele nouă luni ale anului curent, despre combaterea fenomenului salariilor „în plic” etc. T: Dle Pușcuța, recent a avut loc un eveniment destul de interesant și important pentru serviciul fiscal și contribuabili. Mă refer la masa rotundă cu genericul: „Serviciile fiscale electronice: realizări și perspective”. De unde a pornit ideea acestui eveniment? S.P.: După cum bine știți, Serviciul Fiscal de Stat reprezintă un sistem centralizat de organe fiscale, orientat spre exercitarea atribuţiilor de administrare fiscală, conform legislaţiei fiscale, asigurarea încasării impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii la buget, care sunt ulterior direcţionate pentru dezvoltarea statului, asigurarea asistenţei şi protecţiei sociale a populaţiei. În același timp, componenta tehnologiilor informaționale este una indispensabilă asigurării funcțiilor de bază. Pornind de la aceasta, în ultimii ani, o atenție deosebită s-a atras serviciilor electronice, care asigură unele procese de interes public și constituie securitatea financiară a Statului Republica Moldova, cum ar fi: raportarea electronică fiscală; circulaţia documentelor electronice între SFS și instituţiile financiare; raportarea şi monitorizarea procesului de impozitare a bunurilor imobile; circulaţia serviciului electronic a facturilor fiscale; procesarea și arhivarea datelor cu caracter fiscal; asistenţa utilizatorilor serviciilor fiscale electronice și asigurarea securităţii informaţionale. Iar masa rotundă la care v-ați referit a fost o bună oportunitate pentru a scoate în evidență toate aceste aspecte importante, ne-a permis să facem anumite concluzii și să trasăm anumite obiective de viitor, privind acțiunile care trebuie să le întreprindem spre a crește gradul de încredere a contribuabililor și a spori nivelul de transparență. T: Dvs. V-ați referit la ultimii ani. Dar care a fost situația la acest capitol în 2016, care acum se apropie de sfârșit? S.P.: În anul 2016 în primul rând s-au realizat lucrări de modernizare a funcționalităților serviciilor fiscale existente, de fapt care este un proces vital necesar și permanent pentru îmbunătățirea și adaptarea cadrul legal. Pe parcursul anului curent au fost lansate servicii fiscale electronice, care contribuie la optimizarea cheltuielilor pentru contribuabili și în aceeași măsură contribuie la modernizarea actului de administrare fiscală, și anume: SIA „Documente fiscale interne”, SIA „Impozitul pe avere”, SIA „Comanda on-line timbru de acciz”, Lansarea Centrului de certificare, SIA „Dosarul electronic al contribuabilului”, SIA „Declarația precompletată ajustată”; „Comanda seriei și diapazonului de numere pentru documente primare”; „Comanda on-line timbre de acciz”, SIA „e-Cerere”. T: Dar care perioadă e relevantă pentru Fisc din acest punct de vedere? Ați putea da câteva date generalizate? S.P.: Din acest punct de vedere, noi considerăm relevantă perioada 2008-2016. În această perioadă, Serviciul Fiscal de Stat a lansat 16 servicii pentru contribuabili, 26 servicii pentru instituțiile publice și funcționarii fiscali prin intermediul Î.S. „Fiscservinform” – administratorul tehnico-tehnologic al sistemului informațional al SFS, fapt pentru care și studiile efectuate de experții străini arată că suntem prima instituție din Republica Moldova care a reușit această performanță. T: Ați pomenit ceva mai sus de concluzii. La ce V-ați referit la concret? S.P.: Acest eveniment a confirmat încă o dată faptul că dezvoltarea sistemului informațional reprezintă o verigă importantă în optimizarea proceselor ce determină activitatea Serviciului Fiscal de Stat, cât și activitatea contribuabililor. Iar aceasta va contribui la asigurarea procesului raportării fiscale a contribuabililor, minimalizarea costurilor activităţilor de raportare fiscală pentru mediul de afaceri, soluţionarea problemelor de ordin fiscal cu care se confruntă contribuabilii, creşterea gradului de încredere publică în sistemul de administrare fiscală. Aici aș vrea să fac o remarcă privitoare la experiența mediului de afaceri în sfera serviciilor fiscal electronice, care este una substanțială pentru Serviciul Fiscal de Stat, iar evenimentul de care vorbim, cu siguranță, a contribuit esențial la identificarea acțiunilor, reformelor, facilităților, ce vor avea un impact pozitiv asupra activității contribuabililor. În context, aș vrea să apreciez munca administrației Î.S. „Fiscservinform” pentru că depune un efort considerabil asupra optimizării serviciilor fiscale electronice, ceea ce se reflectă prin principiul de integritate, obiectivitate, profesionalism, confidenţialitate şi comportament profesional. La fel, este lăudabil faptul că mediul de afaceri se implică activ în dezvoltarea sistemelor informaționale, iar evenimentul de care vorbim a demonstrat încă o dată faptul că opinia mediului de afaceri este indispensabilă față de implementarea unor noi sisteme informaționale și respectiv, optimizarea sistemelor deja implementate. Apropo, Serviciul Fiscal de Stat contează și în continuare pe sprijinul și implicarea contribuabililor în dezvoltarea serviciilor fiscale electronice. T: Dle Pușcuța, nu pot să nu vă întreb despre rezultatele Fiscului de până acum. Înțeleg că de o statistică anuală nu putem vorbi, dar, totuși… S.P.: Pot să vă comunic că, în primele 11 luni ale anului 2016, Serviciul Fiscal de Stat a reuşit să colecteze la BPN venituri în sumă de 24,5 mlrd. lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 2,24 mlrd. lei sau cu 10,1% față de aceeași perioada a anului 2015. O tendință pozitivă poate fi considerată majorarea ponderii veniturilor administrate de către Serviciul Fiscal de Stat în totalul veniturilor bugetare. Dacă în 2010, SFS asigura 53,7% din veniturile totale, atunci în perioada 11 luni 2016, acest indicator a atins nivelul de 60,9%. T: Dacă nu greșesc, cifrele de care vorbiți au fost înregistrate în condițiile moratoriului la controale de stat, prevăzut de legislație. S.P.: Așa este. Aceste realizări noi le abordăm inclusiv prin prisma faptului că în anul curent pentru o perioadă îndelungată a fost instituit moratoriu asupra controalelor fiscale. În dinamică, controalele fiscale au fost reduse, de la 74 029, în 2013, la 60 400, în 2014, și, respectiv, la 56936 controale în 2015. Pe parcursul perioadei de raportare a anului 2016, au fost efectuate doar 11280 controale fiscale (cu excepția controalelor la cererea contribuabililor), ceea ce constituie cu circa 46% mai puțin comparativ cu perioada similară a anului 2015. T: Una dintre cele mai mari probleme de ordin fiscal e achitarea salariilor în plic. Ce faceți pentru combaterea fenomenului? S.P.: Fenomenul economiei informale într-adevăr în societate e privit ca una din gravele probleme, constituind un obstacol în crearea unui sistem cuprinzător de protecție socială. Întreprinderea măsurilor de prevenire și contracarare fenomenului muncii „la negru” și de achitare a salariilor „în plic” reprezintă o prioritate a Guvernului, în general, și a noastră, în particular. În acest sens, Serviciului Fiscal de Stat efectuează permanent activități de identificare și contractare a fenomenului muncii „la negru”, efectuând verificări ale contribuabililor prin ieșiri la fața locului și/sau prin aplicarea metodelor și surselor indirecte de estimare a obligațiilor fiscale. Astfel, pe parcursul anului 2016 a fost supuși verificărilor 452 contribuabili, fiind identificate 118 persoane care practică munca „la negru” şi/sau beneficiază de salarii „în plic”. Vom depune eforturi în acest sens și în continuare și sperăm să reușim, dacă nu combaterea, atunci măcar diminuarea acestui fenomen. T: Ce planuri de viitor aveți? S.P.: Vom continua să facem noi pași în vederea consolidării încrederii dintre Fisc și contribuabili. Înțelegem că avem interese comune și, doar prin conformare benevolă, prin respectarea legii, putem contribui la dezvoltarea țării noastre. Pentru anul 2017 ne propunem mai multe obiective ambițioase, efortul major axându-se pe următoarele: Executarea prevederilor Programului de cooperare cu FMI; Reformarea Serviciului Fiscal de Stat, drept urmare a căreia se va centraliza și regionaliza structura organizatorică a fiscului pe principiul funcționalităților; Lansarea proiectului TAMP (modernizarea administrării fiscale din Republica Moldova) cu suportul Băncii Mondiale, componenta de bază a căruia este modernizarea sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat; Extinderea listei contribuabililor mari aflați la deservirea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (de la 450 la 650 agenți economici) precum și prin includerea, în premieră, în această listă a 500 persoane fizice cu cele mai mari venituri; Lansarea serviciului electronic Contul unic destinat simplificării procesului de achitare a impozitelor prin utilizarea unui singur cont de plată trezorerial; Extinderea raportării fiscale electronice. Asigurarea executării prevederilor legale privind declararea electronică obligatorie a obligațiilor fiscale de către contribuabilii ce au mai mult de 5 angajați; Lansarea utilizării pe larg a facturii fiscale electronice (e-factura) prin integrarea în sistemele de evidență contabilă a contribuabililor; Atribuirea Serviciului Fiscal de Stat a competenței de constatare a infracțiunilor; Elaborarea și implementarea practică a mecanismului desemnării procentuale de către persoanele fizice a 2% din impozitul pe venit în favoarea instituțiilor necomerciale; Preluarea de către Serviciul Fiscal de Stat a administrării Taxei ecologice și implementarea metodei electronice de raportare; Edificarea sediului principal al Serviciului Fiscal de Stat din Republica Moldova. De asemenea, vom depune eforturi permanente în vederea perfecționării cadrului normativ și legislativ, implementarea noilor tehnologii informaționale, identificarea metodelor și tehnicilor de administrare fiscală noi, care ar face activitatea autorității fiscale mai eficientă, mai transparentă și comodă contribuabililor.


via | tribuna.md

author icon

Serghei Pușcuța

3636 vizualizări

Data publicării:

03 Ianuarie /2017 15:37

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon