11
05 2016
930

Protecția consumatorilor aplicată în practică

Agenția pentru protecția consumatorului a publicat un caz în care consumatorul a primit câștig de cauză într-un proces de judecată împotriva unui furnizor de gaze, intentat în urma unei decizii a celui din urmă.

Avînd în vedere importanța acestui caz din perspectiva revendicării drepturilor de către consumatorii Republicii Moldova, publicăm aceste informații integral.

La 10 aprilie 2015, R.B. a depus cerere de chemare în judecată împotriva unui furnizor de gaze, cu privire la contestarea actelor administrative, intervenient accesoriu — Agenția pentru Protecția Consumatorilor. Consumatoarea a motivat faptul că la 14 ianuarie 2015, în ograda casei sale de locuit au venit cîteva persoane responsabile, care au verificat contorul de gaz. Conform actului de demontare a echipamentului de măsurare, contorul de gaz avea urme de magnetism, fapt pentru care a fost demontat şi trimis pentru efectuarea constatărilor tehnico-științifice.

R.B. a menționat că potrivit raportului de constatare tehnico-ştiinţifică, întocmit de către o direcție a unei întreprinderi de stat, la verificarea contorului de gaz s-au stabilit resturi ale urmelor de magnetizare, cu valoarea de 1,1 militesla.

Totodată, printr-o decizie s-a dispus efectuarea calculului consumului de gaze naturale conform sistemului pauşal pentru o perioada de 12 luni. În urma acestor acțiuni consumatoarea s-a pomenit cu o chitanța de plată în numerar în sumă de 31951,76 lei. Nefiind deacord cu actele administrative enunțate, consumatoarea a scris o petiție la Agenția pentru Protecția Consumatorilor (APC).

Ca urmare a unui studiu desfășurat de inspectorii APC s-a stabilit că documentele normative referitoare la contoarele de gaz (RTM NML 3-04:2003, RTM NML 3- 05:2003) nu au stipulat anumite cerinţe referitoare la influența cîmpului magnetic asupra contorului, iar întreprinderea verificatoare nu dispunea de certificat de desemnare, eliberat de autoritatea centrală de metrologie, pentru dreptul de a efectua măsurări oficiale.

Totodată, aceeași întreprindere a efectuat măsurarea cu mijlocul tehnic care nu avea calitatea de mijloc tehnic de măsurare legal, deoarece nu dispunea de certificat aprobat în modul stabilit și buletin de verificare metrologică. Măsurarea s-a efectuat în lipsa procedurii de măsurare legală a cîmpului magnetic, aprobată de autoritatea centrală de metrologie. Potrivit APC, această întreprindere nu era asigurată nici cu experţi metrologi pentru efectuarea măsurărilor oficiale.

Consumatoarea R.B. a depus o cerere de chemare în judecată prin care a solicitat anulare deciziei și a cerut încasarea, din contul întreprinderii, a sumei de 20 000 lei, cu titlu de prejudiciu moral şi cheltuieli de asistenţă juridică. Prin hotărîrea Judecătoriei Rîşcani a mun. Chişinău acţiunea a fost admisă.

Decizia furnitorului, privind încălcarea de către consumatorul final a clauzelor contractuale, precum şi chitanţa de plată în numerar în sumă de 31951,76 lei au fost anulate. Potrivit aceleași hotărîri s-a dispus încasarea, din contul furnizorului, în beneficiul consumatoarei, a 10000 mii lei prejudiciu moral și 4000 lei — cheltuielile de asistenţă juridică.

Cazul a ajuns și la Curtea Supremă de Jurstiție care, la data de 13.04.2016, a declarat recursul depus de furnizorul respectiv ca fiind inadmisibil. Decizia CSJ poate fi găsită aici.

Dragi consumatori, nu ezitați să apelați la Agenția pentru Protecția Consumatorilor atunci cînd se încalcă drepturile dumneavoastră în calitate de consumator. Ne puteți găsi la Telefonul Consumatorului 022 74-14-64 sau la adresa, mun. Chişinău, sectorul Centru, str.Vasile Alecsandri, 78 etajul 1,5.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.