11
05 2016
1593

Protecția consumatorilor aplicată în practică

Agenția pentru protecția consumatorului a publicat un caz în care consumatorul a primit câștig de cauză într-un proces de judecată împotriva unui furnizor de gaze, intentat în urma unei decizii a celui din urmă. Avînd în vedere importanța acestui caz din perspectiva revendicării drepturilor de către consumatorii Republicii Moldova, publicăm aceste informații integral. La 10 aprilie 2015, R.B. a depus cerere de chemare în judecată împotriva unui furnizor de gaze, cu privire la contestarea actelor administrative, intervenient accesoriu - Agenția pentru Protecția Consumatorilor. Consumatoarea a motivat faptul că la 14 ianuarie 2015, în ograda casei sale de locuit au venit cîteva persoane responsabile, care au verificat contorul de gaz. Conform actului de demontare a echipamentului de măsurare, contorul de gaz avea urme de magnetism, fapt pentru care a fost demontat şi trimis pentru efectuarea constatărilor tehnico-științifice. R.B. a menționat că potrivit raportului de constatare tehnico-ştiinţifică, întocmit de către o direcție a unei întreprinderi de stat, la verificarea contorului de gaz s-au stabilit resturi ale urmelor de magnetizare, cu valoarea de 1,1 militesla. Totodată, printr-o decizie s-a dispus efectuarea calculului consumului de gaze naturale conform sistemului pauşal pentru o perioada de 12 luni. În urma acestor acțiuni consumatoarea s-a pomenit cu o chitanța de plată în numerar în sumă de 31951,76 lei. Nefiind deacord cu actele administrative enunțate, consumatoarea a scris o petiție la Agenția pentru Protecția Consumatorilor (APC). Ca urmare a unui studiu desfășurat de inspectorii APC s-a stabilit că documentele normative referitoare la contoarele de gaz (RTM NML 3-04:2003, RTM NML 3- 05:2003) nu au stipulat anumite cerinţe referitoare la influența cîmpului magnetic asupra contorului, iar întreprinderea verificatoare nu dispunea de certificat de desemnare, eliberat de autoritatea centrală de metrologie, pentru dreptul de a efectua măsurări oficiale. Totodată, aceeași întreprindere a efectuat măsurarea cu mijlocul tehnic care nu avea calitatea de mijloc tehnic de măsurare legal, deoarece nu dispunea de certificat aprobat în modul stabilit și buletin de verificare metrologică. Măsurarea s-a efectuat în lipsa procedurii de măsurare legală a cîmpului magnetic, aprobată de autoritatea centrală de metrologie. Potrivit APC, această întreprindere nu era asigurată nici cu experţi metrologi pentru efectuarea măsurărilor oficiale. Consumatoarea R.B. a depus o cerere de chemare în judecată prin care a solicitat anulare deciziei și a cerut încasarea, din contul întreprinderii, a sumei de 20 000 lei, cu titlu de prejudiciu moral şi cheltuieli de asistenţă juridică. Prin hotărîrea Judecătoriei Rîşcani a mun. Chişinău acţiunea a fost admisă. Decizia furnitorului, privind încălcarea de către consumatorul final a clauzelor contractuale, precum şi chitanţa de plată în numerar în sumă de 31951,76 lei au fost anulate. Potrivit aceleași hotărîri s-a dispus încasarea, din contul furnizorului, în beneficiul consumatoarei, a 10000 mii lei prejudiciu moral și 4000 lei - cheltuielile de asistenţă juridică. Cazul a ajuns și la Curtea Supremă de Jurstiție care, la data de 13.04.2016, a declarat recursul depus de furnizorul respectiv ca fiind inadmisibil. Decizia CSJ poate fi găsită aici . Dragi consumatori, nu ezitați să apelați la Agenția pentru Protecția Consumatorilor atunci cînd se încalcă drepturile dumneavoastră în calitate de consumator. Ne puteți găsi la Telefonul Consumatorului 022 74-14-64 sau la adresa, mun. Chişinău, sectorul Centru, str.Vasile Alecsandri, 78 etajul 1,5.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.