Opinii

S-a redus sau nu presiunea controalelor asupra businessului?

În ultimii ani autorităţile reformează intensiv cadrul de reglementare a activităţii de întreprinzător cu scopul de a crea un mediu atractiv pentru iniţierea şi dezvoltarea afacerilor. Pe lângă facilitarea procesului de obţinere a actelor permisive, se fac schimbări şi în ceea ce priveşte controalele de stat. Astfel, în anul curent a devenit funcţional Registrul de Stat al Controalelor care asigură un proces digitizat şi transparent de planificare și raportare a verificărilor. Mai mult, recent au fost abolite vizitele fiscale la întreprinderile nou-fondate. Lansarea platformei Registrul de Stat al Controalelor este parte a proiectului de e-Transformare a Guvernării, susținut de Banca Mondială și implementat de către Cancelaria de Stat cu suportul Centrului de Guvernare Electronică și Centrului de Telecomunicații Speciale. Ce este Registrul de Stat al Controalelor? Registrul de Stat al Controalelor este o platformă online comună care permite organelor abilitate cu funcție de control automatizarea planificării controalelor și a evidenței efectuării verificărilor atât planificate, cât și inopinate. Totodată, pe portalul controale.gov.md vor fi publicate şi rezultatele verificărilor efectuate. Sistemul are scopul să asigure transparenţa în domeniul controalelor şi să limiteze riscul corupției în procesul de efectuare a verificărilor. Potrivit şefului serviciului monitorizarea controalelor de stat, Valentin Drăgănel, instituţiile abilitate cu funcţii de control nu pot face verificări dacă acestea nu sunt introduse în graficul trimestrial al controalelor. „Există şi posibilitatea de efectuare a unui control inopinat, însă în acest caz sunt necesare motive bine întemeiate pentru inițierea verificărilor”, a menţionat el. Avantaje pentru agenţii economici Prin automatizarea procesului de planificare și evidență se evită verificărilor abuzive, repetate și nejustificate. Astfel, sistemul identifică în mod automat suprapunerea controalelor planificate de mai multe organe de control asupra aceluiași întreprinzător. Totodată, sunt semnalate încălcările legislaţiei de către un organ de control (spre exemplu, în cazul apariției în grafic, a unor verificări repetate, nejustificate, din partea unui organ de control la unul și același agent economic, în decurs de un an). Printre avantaje se mai numără faptul că, odată cu centralizarea datelor, se anulează cheltuielile pentru administrarea registrelor individuale și problemele de interoperabilitate dintre sistemele informatice ale autorităților de control. Mai mult, sistemul oferă fiecărui agent economic posibilitatea de a ține condica controalelor în format electronic, transformându-se, astfel, într-un instrument eficient de organizare a activității de antreprenoriat. Ce trebuie să ştie întreprinzătorii? În primul rând, agenţii economici trebuie să cunoască că în cazul unei verificări ei trebuie să fie înştiinţaţi de către organul de control cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de efectuarea acesteia. Cât priveşte rezultatele verificărilor, actul de control se eliberează şi se înmânează agentului economic în termen de cel mult zece zile lucrătoare în cazul controalelor planificate și în termen de cel mult trei zile lucrătoare de la data încheierii verificării în cazul controalelor inopinate. Toate cheltuielile ce țin de efectuarea controalelor sunt suportate de organele de control, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege. Totodată, o instituţie are dreptul să exercite verificări planificate asupra aceleiaşi persoane doar o dată într-un an calendaristic. În acest sens, controalele inopinate, precum și cele repetate nu sunt luate în calcul. Potrivit Anetei Zasaviţchi, Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Restaurantelor şi Localurilor de Agrement din Moldova, nivelul de informare al agenţilor economici în ceea ce priveşte controalele de stat este diferit.
În ceea ce ține de domeniul fiscal, informație este suficientă și despre drepturile agenților economici, dar și despre obligațiile lor. Controalele lor sunt efectuate conform legislației în vigoare și fără abateri mari. Cât priveşte controalele sanitare (CSP, ANSA) este mai complicat. E lipsă de informație concretă! Nu se cunosc pe deplin nici drepturile agenților economici, nici obligațiile, dar nici nu pot spune că domnii inspectori sunt aşi în domeniu, căci ne confruntăm cu situații diferite când un inspector zice într-un fel, vine peste câtva timp și zice altfel. Uneori se contrazic, iar agentul economic este cel mai perturbat de neclaritate. Salvează situația prezența unui tehnolog bun, care este, de fapt, propria investiție a companiei și este bine informat, profesionist care poate să contrazică sau să-i reconvingă pe inspectori că ei o dau în bară. Situația e complicată, explică Aneta Zasaviţchi.
După introducerea datelor despre agenţii economici, sistemul va funcţiona în totalitate Potrivit lui Valentin Drăgănel, în prezent în sistemul electronic Registrul de Stat al Controalelor sunt deja înregistrate 25 din 28 de instituţii abilitate cu funcţii de control. „Toate instituţiile care au depus solicitări la Centrul de Telecomunicații Speciale, au primit deja semnătura electronică, în baza căreia vor avea acces în sistem. Fiecare angajat din cadrul organelor de control, implicat în activități de verificare va dispune de o semnătură electronică şi va avea rolul său în sistem, astfel încât nimeni altul nu va avea acces neautorizat”, a spus Drăgănel. Acesta a mai adăugat că unica problemă este de ordin tehnic: introducerea datelor tuturor agenţilor economici în sistem. „Registrul este funcţional, doar că acum este în curs popularizarea sistemului cu datele întreprinzătorilor. Acestea sunt preluate din bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat şi Întreprinderii de Stat Registru, aşa că procesul nu va dura mult. Cu toate acestea, până la funcționalitatea deplină a platformei publice controale.gov.md, informațiile cu privire la controale le puteți regăsi temporar pe site-ul oldcontroale.gov.md”, a precizat şeful serviciului. Rezultatele controalelor neincluse în Registrul sunt considerate nule Potrivit art. 31 din Legea nr.131 din 08.06.2012, privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, rezultatele controalelor neincluse în Registru se consideră nule și nu pot servi drept temei pentru executarea prescripției privind înlăturarea încălcărilor și/sau pentru aplicarea sancțiunilor respective. Ca urmare, declararea nulității rezultatelor controlului are ca efect nulitatea prescripțiilor emise și sancțiunilor aplicate în temeiul rezultatelor verificării. Totodată, legea prevede că daunele cauzate persoanei supuse unui astfel de control urmează a fi reparate din contul instituţiei-inspectoare. „Orice daune, inclusiv daunele morale sau de imagine, cauzate persoanei supuse controlului ca urmare a efectuării unui control ale cărui rezultate au fost declarate nule şi/sau ca urmare a aplicării unor sancţiuni declarate nule vor fi reparate din contul organului de control”, se menţionează în lege. Potrivit lui Valentin Drăgănel, în prezent instituţiile de control sunt contactate periodic pentru a le aminti necesitatea de înregistrare a controalelor în sistem. Cât priveşte întreprinzătorii, pentru ei încă nu au fost realizate campanii masive de informare, însă odată cu funcţionarea sută la sută a sistemului vor fi făcute acţiuni mai concrete în acest sens. Vizitele fiscale la întreprinderile nou create au fost abolite Conform unui ordin al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, începând cu 28 octombrie curent nicio întreprindere nou-fondată nu va fi vizitată sau solicitată să viziteze oficiile Fiscului în perioada de la înregistrare și până la prezentarea de către companie a primei dări de seamă fiscale. În acelaşi timp, angajații Fiscului vor exercita funcția informativă și consultativă a IFPS doar la cererea agenților economici, iar vizitele fiscale vor fi încadrate în baza principiului evaluării de risc a întreprinderii respective. Abolirea vizitelor fiscale face parte din seria de reforme solicitate de Guvern de la IFPS, CNAM, CNAS și BNS, privind anularea cerințelor de înregistrare suplimentară la oficiile lor teritoriale a întreprinderilor nou-create. Reformele respective au fost implementate în perioada mai-octombrie 2014, cu implicarea Consiliului Economic al prim-ministrului. Mariana ŞALAMAC

via eco.md

1687 vizualizări

Data publicării:

13 Noiembrie /2014 13:37

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

întreprinzător | afaceri | controlul de stat

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon