Știri

Modificări efectuate la Codul fiscal 2024: accizele

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, au intrat în vigoare mai multe modificări la Codul fiscal privind impozitul pe venit, taxa pe valoare adăugată, accize, impozite și taxe locale, aprobate prin Legea nr. 212/2023 pentru modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2024). În acest sens, Serviciul Fiscal de Stat a publicat pe pagina web un comunicat privind noile prevederi. În cele ce urmează trecem în revistă principalele prevederi noi ce țin de accize.

 

Completarea listei subiecților impunerii cu acciză

Articolul 120 din Codul fiscal a fost completat cu litera c), prin care în categoria subiecților impunerii cu acciză au fost incluse și persoanele juridice sau fizice care desfășoară activitate de întreprinzător şi care utilizează alcoolul etilic nedenaturat de la pozițiile tarifare 220710000 şi 220890910 în alte scopuri decât cele prevăzute la art.124 alin.(15) sau (16). Subiecții menționați sunt obligați să prezinte declarația privind achitarea accizelor şi să achite accizele până la data de 25 a lunii care succedă lunii în care au utilizat alcoolul etilic nedenaturat de la pozițiile tarifare 220710000 şi 220890910 în alte scopuri decât cele prevăzute la art.124 alin.(15) sau (16).

 

Timbrul de acciză

Articolul 123 din Codul fiscal a fost completat cu prevederile potrivit cărora anul fabricării produselor din tutun şi a celor conexe, indicat pe ambalajul unitar al produselor, trebuie să corespundă anului emiterii timbrului de acciză.

Totodată, articolul menționat a fost completat cu alineatele (52) și (53), conform cărora cartușele pentru țigarete electronice care conțin lichid cu nicotină, inclusiv țigaretele electronice de unică folosință, flacoanele de reumplere care conțin nicotină destinate cartușelor şi țigaretelor electronice de la poziția tarifară 2404, produsele din tutun şi produsele din plante pentru fumat de la pozițiile tarifare 240399900 şi 2404, marcate cu timbre de acciză, pot fi comercializate consumatorilor finali nu mai târziu de 30 de luni ulterioare anului producerii lor.

Stocul timbrelor de acciză destinate pentru aplicarea pe ambalajul exterior al cartușelor pentru țigarete electronice care conțin lichid cu sau fără nicotină, inclusiv al țigaretelor electronice de unică folosință, al flacoanelor de reumplere destinate cartușelor şi țigaretelor electronice de la poziția tarifară 2404, al produselor din tutun şi produselor din plante pentru fumat de la pozițiile tarifare 240399900 şi 2404, care nu au fost utilizate/aplicate pentru anul destinat, se restituie până la data de 30 aprilie a anului următor.

 

Dispoziții tranzitorii privind timbrele de acciz te tip vechi


Conform prevederilor art.XVI alin.(11) și (2) din Legea nr.212/2023 pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală) (modificat prin Legea nr.428/2023), prin derogare de la prevederile art.123 alin. (51) din Codul fiscal și de la prevederile art.24 alin.(11) din Legea nr.278/2007 privind controlul tutunului, se permite, până la 1 iulie 2024, importul sau expedierea din antrepozit fiscal a cartușelor pentru țigarete electronice care conțin lichid cu nicotină, inclusiv a țigaretelor electronice de unică folosință, flacoanelor de reumplere care conțin nicotină destinate cartușelor și țigaretelor electronice de la poziția tarifară 2404, a produselor din tutun și produselor din plante pentru fumat de la pozițiile tarifare 2403 99 900 și 2404, fabricate în anul 2024, dar marcate cu timbru de acciză/timbru de consum emis până la 1 ianuarie 2024.

Produsele din tutun și cele conexe menționate mai sus, precum și cele importate și/sau produse până la data intrării în vigoare a prezentei legi pot fi comercializate până la 31 decembrie 2025.

 

Modalitatea impozitării stocului de mărfuri supuse accizelor
Au fost introduse unele modificări în art.1251 alin.(1) și alin.(5) din Codul fiscal, care prevăd modalitatea impozitării stocului de mărfuri supuse accizelor, pentru care cotele accizelor se modifică. Astfel, este de menționat că, au fost modificat termenul prevăzut pentru efectuarea inventarierii – în termen de 30 de zile de la data ultimei modificări de majorare a cotei accizelor (anterior era 45 de zile). Totodată, conform modificărilor respective, se supun inventarierii și mărfuri supuse accizelor din poziția tarifară 2404 - (cartușe și rezerve pentru țigarete electronice, inclusiv țigarete electronice de unică folosință; Rezerve din tutun pentru dispozitive de încălzire a tutunului; Flacoane de reumplere care conțin nicotină destinate cartușelor și țigaretelor electronice). Conform modificărilor operate în alin. (5) din articolul menționat, suma accizelor calculat la stocul de mărfuri supuse accizelor conform prezentului articol este deductibilă şi se raportează la cheltuielile perioadei, iar în cazul utilizării acestora în calitate de materie primă la fabricarea/prelucrarea altor mărfuri supuse accizelor se trece la cont, (art.125 din Codul fiscal).

 

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1016 vizualizări

Data publicării:

17 Ianuarie /2024 08:00

Catalogul tematic

Accizele

Etichete:

Cod fiscal | accize

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon