03
03 2015
1357

01 martie 2015 - SFS a lansat practica activității funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală

Întru asigurarea unei administrări fiscale eficiente, Serviciul Fiscal de Stat utilizează mai multe forme și metode de interacțiune cu contribuabilii. Începând cu 1 martie 2015, inspectoratele fiscale de stat pe mun. Chișinău, pe mun. Bălți și pe raioanele Criuleni, Ocnița și Cahul vor asigura activitatea funcționarilor fiscali în sectoare de administrare fiscală, în calitate de proiecte-pilot. Funcționarul fiscal de sector este reprezentantul organului fiscal în sectorul atribuit pentru activitate. Bazându-se pe încrederea și susținerea populației, el are obligația să transpună în viață cerințele legislației fiscale, să contribuie la contracararea tentativelor de evitare a plaților la buget, iar sarcina principală a funcționarului fiscal pe sectorul deservit constă în asigurarea unui nivel înalt al conformării fiscale a contribuabililor. Funcțiile inspectorului fiscal de sector sunt: inventarierea contribuabililor și obiectelor impunerii din sectorul atribuit, în baza informațiilor din sistemul de date a Serviciului Fiscal de Stat și observarea directă a obiectelor, proceselor și fenomenelor în sectorul dat; purtarea de discuții individuale privind consecințele nerespectării legislației fiscale cu persoanele care, judecând după faptele lor stabilite, manifestă un comportament nelegitim, sunt pasibili să comită încălcări fiscale sau practicarea ilicită a activității de antreprenoriat; popularizarea legislației fiscale; participarea la activitatea de prevenire și descoperire a încălcărilor fiscale; descoperirea obiectelor impozabile neluate la evidența fiscală. Funcționarului fiscal de sector i se interzice să pătrundă în încăperi, altele decât cele cu acces public, fără permisiunea proprietarului/administratorului; să întocmească acte de control sau procese-verbale cu privire la contravenții; să verifice și să ridice documente; să ceară explicații; să intre pe teritoriul și încăperile ambasadelor, consulatelor, delegațiilor statelor străine, precum și în încăperile de locuit. Așadar, scopul activității funcționarului fiscal în sectorul de administrare fiscală este de a consolida parteneriatul dintre Serviciul Fiscal de Stat și societate, întru ridicarea gradului de conformare fiscală benevolă. Realizarea acestor funcții se vor asigura prin purtarea de discuții individuale referitoare la consecințele nerespectării legislației fiscale, prin popularizarea legislației fiscale, cooperarea cu colectivele de muncă, formațiunile obștești și antrenarea cetățenilor la dezvoltarea civismului fiscal. Întru exercitarea sarcinii, funcționarul fiscal de sector va explica persoanelor care practică diferite activități economice despre obligațiile de înregistrare a afacerilor, de ținere a evidenței contabile, de utilizare a MCC, de a dispune de autorizații și licențe etc., prevederi ce se conțin în actele normativ-legislative fiscale. În scopul exercitării atribuțiilor încredințate, funcționarul fiscal de sector are dreptul să comunice (verbal sau prin înmânarea unor avize) cetățenilor și persoanelor oficiale despre obligația contribuabilului de respectare a prevederilor legale referitoare la calcularea, declararea și achitarea impozitelor și taxelor, alte obligații prevăzute de Codul fiscal și alte acte normative. În activitatea sa funcționarul fiscal de sector se călăuzește de Constituția Republicii Moldova, Codul fiscal, alte legi ale Republicii Moldova, decretele Președintelui Republicii Moldova, Hotărârile și dispozițiile Guvernului Republicii Moldova, Ordinul IFPS nr. 129, din 24 februarie 2015, referitor la aprobarea Indicațiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale, alte decizii, ordine și acte normative ale organelor publice centrale, locale și ale IFPS privind administrarea fiscală, Codul de conduită a funcționarului fiscal. Notă: Drept buna tradiție de stabilire și menținere a unor relații de încredere cu contribuabilii, educării fiscale a societății, a fost lansat proiectul ”Prietenul Contribuabilul”, prin Ordinul IFPS nr. 1725 din 10.12.2014. Astfel, inspectoratele fiscale de stat teritoriale au identificat și au prezentat lista cu numiții ”prieteni ai contribuabilului”, care, pe moment, sunt în număr de 31 persoane. Recent IFPS a remis, la adresa IFS teritoriale, material didactic pentru instruire și diseminare partenerilor identificați din sectoare, cu tema ”25-martie termen limită de prezentare a Declarației cu privire la impozitul pe venit persoanelor fizice”. Prietenii contribuabilului, identificând-se în societatea civilă, vin în ajutorul funcționarului fiscal de sector, întru susținerea conformării benevole și prevenirea acțiunilor/inacțiunilor ilegale ale contribuabililor.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.