27
09 2013
1815

16 contribuabilii din municipiul Bălți şi-au asumat conformarea benevolă a obligaţiilor fiscale

Sub sloganul Serviciului Fiscal de Stat „Funcționarul fiscal - în serviciul contribuabilului”, Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Bălți a trecut, de la aplicarea măsurilor de constrângere a firmelor, la o comunicare mai eficientă cu ele. În condițiile de astăzi, obiectivul de bază este să crească gradul de conformare benevolă. În acest context, inspectorii fiscali au întreprins acţiuni de monitorizare, familiarizare şi conformare benevolă la onorarea obligaţiilor fiscale de către contribuabili care desfăşoară activitate în domeniul alimentaţiei publice. S-au efectuat circa 20 de controale fiscale tematice la agenții economici care activează în domeniul dat, cu descrierea şi analiza indicatorilor propuşi. Reieşind din rezultatele controalelor fiscale tematice, au fost desfășurate 20 de şedinţe cu agenţii economici, la care au fost invitaţi conducătorii acestora pentru conformarea benevolă, cu întocmirea ulterioară a Proceselor verbale semnate de ambele părţi. În cadrul acestor ședințe 16 contribuabilii şi-au asumat conformarea benevolă a obligaţiilor fiscale prin:
  • majorarea nivelului de salarizare a angajaţilor în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, dar nu mai mic decât media pe republică în domeniul dat;
  • întreprinderea măsurilor pentru înregistrarea valorii reale a serviciilor prestate, ținând cont de casarea cheltuielilor reale de arendă, apă, energie electrică, gaz;
  • declararea reală a veniturilor obţinute.
De asemenea, reieşind din analiza activităţii în 6 cazuri s-a stabilit un grad sporit de risc, la care ulterior se preconizează de a fi întreprinse măsuri prevăzute de legislaţia în vigoare şi anume: efectuarea controalelor operative, vizite fiscale, etc. Totodată, în vederea monitorizării eficiente a activităţii, agenţii economici nominalizaţi vor fi propuşi pentru solicitarea instituirii posturilor fiscale. În același timp, în cadrul acțiunii ”Serviciul Fiscal în ajutorul transportatorilor oneşti“, inspectorii fiscali din componenţa grupului mixt de lucru au efectuat raiduri, cu scopul de promovare a măsurilor de combatere a transportului auto ilicit şi lichidarea gărilor clandestine şi semiclandestine, ameliorarea situaţiei în domeniului transportului auto de călători în folos public. În consecinţă, au fost constatate 31 de încălcări ale legislaţiei fiscale, respectiv:
  • 11 cazuri de desfăşurare a activităţii de transportare a călătorilor cu mijloace de transport auto pe rute suburbane, urbane, interurbane şi internaţionale fără bilete de călătorie.
  • 20 de cazuri de desfăşurare a activităţii de întreprinzător în domeniu, fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat sau la o altă autoritate publică competentă, conform prevederilor legale.
Pentru încălcările fiscale constatate urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale în sumă de 182,5 mii lei. Scopul principal al controalelor efectuate rămâne a fi respectarea cadrului legal, conformarea benevolă şi educaţia civică a contribuabililor. Paralel, în scopul popularizării legislaţiei fiscale, la 19 septembrie 2013 specialiştii Direcţiei Administrare Fiscală, au desfăşurat un seminar de instruire pentru contribuabilii noi înregistraţi, la care au fost invitaţi 32 agenţi economici din diferite ramuri ale economiei naționale. În cadrul acestui seminar au fost oferite informaţii ce ţin de aspectele legislației fiscale, juridice şi din legislaţia muncii. Similar, la 20 septembrie curent a fost desfășurat seminarul informativ pentru gospodăriile țărănești. La acest seminar au participat 16 gospodării ţărăneşti. Participanții la seminar au fost familiarizați cu particularităţile de impozitare a gospodăriilor țărăneşti, precum și despre conformarea benevolă la plata obligațiilor fiscale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.