10
12 2015
1882

A fost creată asociația obștească ”Asociația veteranilor și pensionarilor Inspectoratului Fiscal Principal de Stat «UNI-M»

Primăria municipiului Chişinău a înregistrat, sub nr.780-d, din 22 septembrie 2015, Asociaţia obştească ”Asociația Veteranilor și Pensionarilor a Inspectoratului Fiscal Principal de Stat «UNI-M». Astfel, Asociația deține statut de persoană juridică, cu toate drepturile și obligațiunile care sunt atribuite de lege. Asociația este neguvernamentală, profesională, apolitică, nonprofit, care își desfășoară activitatea conform principiilor și scopurilor determinate de statut. Scopurile Asociației constau în:
  • apărarea drepturilor membrilor Asociaţiei, ce decurg din legislaţia muncii, statutele funcţionarilor publici în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de jurisdicţie, altor instituţii sau autorităţi ale statului, prin apărători proprii sau aleşi;
  • iniţierea şi susţinerea unor măsuri de perfecţionare a legislaţiei specifice domeniului fiscal;
  • organizarea activităţii de binefacere atât pentru membrii săi, cât şi pentru păturile social-vulnerabile ale societăţii.
Pentru realizarea scopurilor statutare, Asociaţia dispune de structura sa organizatorică:
  • Adunarea Generală;
  • Preşedintele Asociaţiei;
  • Consiliul de Administrare, în componenţa a 9 membri;
  • Cenzorul Asociației.
Activitatea Asociației are un caracter transparent, iar scopurile sunt relevante și se aliniază cu necesitățile societății. În această ordine de idei, solicităm o colaborare în următoarele domenii:
  • schimb de experiență;
  • organizarea de mese rotunde;
  • organizarea conferințelor, seminarelor, cât și alte metode, pentru realizarea scopurilor statutare.
Coordonate de contact: e-mail: maria.cotruta@mail.ru, ovgrinevici@mail.ru tel. 022 582 430, 022 213 371

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.