16
09 2013
1004

Activitatea organizaţiilor necomerciale în atenţia legislatorilor şi a conducerii IFPS

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, a avut o întrevedere cu deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, Valeriu Ghileţchi, Secretar al Comisiei pentru Politică Externă şi Integrare Europeană. Evenimentul se înscrie în practica acreditată a întrevederilor cu genericul „La o ceaşcă de cafea cu Şeful Fiscului”, în cadrul cărora conducătorul autorităţii fiscale naţionale are întrevederi cu reprezentanţi ai diverselor categorii sociale şi medii profesionale, cu scopul de a face schimb de opinii, de a identifica rezerve neexplorate în promovarea conformării fiscale benevole şi de a consulta, din prima sursă, opinia contribuabililor. În cadrul întrevederii părţile au discutat subiecte ce ţin de diverse aspecte de administrare fiscală a organizațiilor necomerciale, inclusiv a organizatiilor religioase. La acest subiect, Ion Prisăcaru a menţionat că este important ca responsabilii organizaţiilor necomerciale să cunoască specificul documentării şi ducerii contabilităţii, deoarece decizia privind aplicarea art. 52 al Codului Fiscal survine doar după studierea complexă a întregii activităţi desfăşurate. De asemenea, Şeful IFPS a specificat că actuala conducere a IFPS îşi ghidează activităţile de reformare şi modernizarea a autorităţii fiscale naţionale de sloganul “Funcţionarul fiscal – în serviciul contribuabilului!”, ceea ce presupune implementarea unor practici şi modele de activitate noi, în condiţii de transparenţă şi deschidere spre un dialog sincer cu mass-media, cu întreaga societate. În acelaşi context, deputatul Valeriu Ghileţchi a invocat mai multe nuanţe specifice în activitatea sectorului asociativ, menţionând că, uneori, pentru înlăturarea anumitor bariere, sunt necesare modificări de ordin legislativ. De asemenea, Valeriu Ghişeţchi a salutat intenţia actualei conduceri a IFPS de a schimba optica interacţionării instituţiei fiscale cu societatea civilă şi mediul de afaceri, în sensul plasării accentelor pe dimensiunea educării contribuabililor şi a promovării valorilor şi standardelor europene în administrarea fiscală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.