11
10 2013
1653

Agenţi economici beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale

Potrivit Ordinului IFPS nr.1524 din 30.11.2012, cu completările ulterioare, 56 de agenţi economic beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hârtie specială cu însemne de protecţie, din care 51 de agenţi economici sunt contribuabili mari. Din totalul celor 51 nu se folosesc de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale 5 agenţi economici, inclusiv:
  • SA “RED Nord-Vest”;
  • SRL “47th Paralell”;
  • SRL “Comalimser”;
  • BC “Moldova Agroindbank” SA;
  • Î.M. “Vinamex” SRL, ultimii 2 fiind incluşi în Lista nominalizată la 19.09.2013 prin Ordinul IFPS nr.1666.
În 2013, 11 agenţi economici n-au solicitat serie şi număr în scopul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale, utilizând stocul format în perioadele precedente. De dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale se folosesc 48 de agenţi economici. Ţinând cont de ultimele modificări ale Ordinului MF, nr.115 din 06.09.2010, cu privire la dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale (M.O.nr.198-204 din 13.09.2013), la data de 17.09.2013 prin Aviz au fost informaţi toţi 443 agenţi economici-contribuabili mari. În urma analizei încadrării agenţilor economici - contribuabili mari la condiţiile de beneficiere de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale, şi anume eliberarea unui număr mai mare de 1000 de exemplare de facturi fiscale pe parcursul unei perioade fiscale şi cifra de afaceri să depăşească 1000000 lei pe lună, s-a estimat că 109 contribuabili mari, din cei 443 administraţi, se conformează normelor stabilite în ordinul MF nr. 115, modificat la 06 septembrie curent.

Serviciul de presă al IFPS

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.