12
03 2015
1021

Angajații Fiscului sunt instruiți în domeniul asigurării securității datelor cu caracter personal

În colaborare cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat a demarat, din 10 martie curent, un ciclu de seminare cu genericul: “Prevederile Legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal și Hotărârea Guvernului nr.1123 din 14.12.2010 privind aprobarea cerințelor față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal”, pentru funcționarii fiscali din cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Scopul seminarului urmărește familiarizarea participanților cu reglementările legislative la nivel național și internațional în domeniul protecției datelor cu caracter personal necesare pentru realizarea corectă a atribuțiilor funcției. În acest context, primul seminar, la care au participat 42 funcționarii fiscali din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Chișinău, s-a desfășurat pe 10 martie anul curent, grație moderatorului Nicolae Lungu, șef al Direcției juridice și relații cu publicul din cadrul Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, și cu suportul funcționarilor fiscali din cadrul Direcției securitate internă și anticorupție ți cei ai Direcției management resurse umane a IFPS. Formarea și ridicarea nivelului profesional al angajaților Fiscului reprezintă una din componentele de baza a managementului resurselor umane a Serviciului Fiscal de Stat, deoarece imperativul modernizării și eficientizării SFS presupune că instruirea personalului este de o importanta majoră pentru creșterea performanțelor și dezvoltarea autorității fiscale naționale. În acord cu politicile de modernizare și reformare a SFS, conducerea IFPS a inițiat diverse cursuri de instruire pentru funcționarii fiscali, inclusiv cu participarea, în calitate de moderatori, a experților din exterior.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.