13
03 2015
1382

Angajații IFS pe municipiul Chișinău identifică contribuabilii care nu-și onorează obligațiunile față de buget

Inspectoratul Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău, întru asigurarea identificării contribuabililor ce nu-şi onorează obligaţiunile faţă de stat şi întreprinderea măsurilor adecvate în vederea încadrării acestora în limitele legale, asigurarea majorării gradului de încasări, urmare a acţiunilor de majorare a bazei impozabile, la data de 12.03.2015 a supus controlului fiscal un agent economic ce desfăşoară activitate în domeniul alimentaţiei publice. Controlul fiscal la faţa locului prin metoda verificării operative a fost efectuat la 9 subdiviziuni a contribuabilului, fiind stabilite multiple încălcări ale legislaţiei fiscale, respectiv:
  • 2 cazuri de neutilizare a maşinilor de casă şi control existente la efectuarea decontărilor în numerar;
  • 6 cazuri de neasigurare a bilanţului numerarului în maşină de casă şi control care constă în formarea dificitului de numerar nejustificat documentar;
  • 1 cazuri de neprezentare la prima cerere persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul organelor cu atribuţii de administrare fiscală a documentelor de provenienţă a mărfii expuse spre comercializare,
pentru care urmează a fi aplicate sancţiuni fiscale şi sancţiuni contravenţionale. Concomitent Vă informăm că, Serviciul Fiscal de Stat nu are ca scop sancţionarea contribuabililor, dar instituirea unui cadru unitar al relaţiilor de parteneriat în raport cu mediul de afaceri şi cetăţeni, bazat pe încrederea şi susţinerea reciprocă, ceea ce va condiţiona reducerea considerabilă a cazurilor de încălcare a legislaţiei fiscale şi, respectiv, a numărului sancţiunilor aplicate agenţilor economici.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.