16
07 2014
1456

ANUNŢ! „Cu privire la respectarea reglementărilor în vigoare în cazul desfăşurării iarmaroacelor, expoziţiilor, festivalurilor şi diverselor măsuri cultural-sportive.”

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în buna conlucrare cu autorităţile publice locale şi/sau centrale, Vă atenţionează că Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casa şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar (anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998 „Cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar”), permite efectuarea încasărilor în numerar fără utilizarea maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală (MCC) la genurile de activitate incluse în Lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi de control. Prin urmare, se permite efectuarea încasărilor băneşti în numerar fără utilizarea MCC la comercializarea către populaţie a bunurilor şi serviciilor de alimentaţie publică, în perioada desfăşurării iarmaroacelor, expoziţiilor, festivalurilor şi diverselor măsuri cultural-sportive – în parcuri şi străzi, precum şi în alte locuri publice, autorizate de autorităţile publice locale şi/sau centrale cu informarea organului fiscal respectiv. Concomitent agenţii economici participanţi vor informa în scris organele fiscale, în a căror raze teritoriale îşi au sediul stabilit în documentele de constituire, despre desfăşurarea activităţii corespunzătoare. De menţionat că agentul economic participant are obligaţia să elibereze cumpărătorilor bonuri de plată, în cazurile în care aceştia le vor solicită. La finele zilei de gestiune să întocmească pe vânzările efectuate un bon de plată totalizator (vânzările pentru care au fost eliberate bonuri de plată în particular nu se includ). În baza celor relatate, atenţionăm respectarea reglementărilor în vigoare.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.