21
02 2015
1627

Asistență externă din partea Băncii Mondiale în pregătirea proiectului de modernizare a administrării fiscale

Obiectivele și etapele de realizare ale Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP), stipulat în Acordul de grant, semnat, la 10 iulie 2014, de către premierul Republicii Moldova cu Banca Mondială, au fost discutate în cadrul întrevederii Șefului SFS, Ion Prisăcaru, cu reprezentanții Băncii Mondiale, Adrian Fozzard, Practice Manager Governance Global Practice, și Oleksii Balabushko, Public Finance Specialist. În cadrul întrevederii, părțile au menționat faptul că obiectivul grantului constă în oferirea asistenței SFS în pregătirea proiectului de concept, a specificațiilor tehnice și reproiectarea proceselor operaționale pentru implementarea unui sistem informațional integrat pentru TAMP. Obiectivul de dezvoltare al Proiectului de modernizare a administrării fiscale constă în îmbunătățirea modului de funcționare a sistemului fiscal în Moldova pentru a beneficia de o structură integrată, cu un grad înalt de automatizare, cu libertate sporită de acțiune și bazată pe riscuri. În acest context, reprezentanții Băncii Mondiale s-au oferit de a acorda asistență și suport în procedura de achiziții, precum și ghidarea, coordonarea documentelor, etapelor pe parcursul derulării proiectului. Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP) va fi constituit din cinci componente:
  • Componenta 1. Politica și analiza fiscală;
  • Componenta 2. Dezvoltarea Instituțională;
  • Componenta 3. Dezvoltarea Operațională;
  • Componenta 4. Infrastructura IT și Modernizarea Sistemului;
  • Componenta 5. Managementul Proiectului și Managementul Schimbării.
La același subiect, părțile au mai abordat problema sediului SFS și cea a reformării sistemului fiscal, care sunt strâns legate de implementarea celor cinci etape ale proiectului ce va fi elaborat. De asemenea, a fost relevată necesitatea creării unui Sistem Informațional unificat, evoluția cu pași rapizi a reformei fiscale fiind un imperativ pentru investirea inteligentă a fondurilor Băncii Mondiale în sistemul fiscal național. În acest sens, reprezentanții Băncii Mondiale au vizitat sediul atribuit recent Serviciului Fiscal de Stat și au relevat că va fi examinată posibilitatea acordării asistenței de împrumut întru realizarea cu succes a obiectivului reformei fiscale. Subiectele de pe agenda întrunirii fiind discutate într-o atmosferă constructivă, pe 19 februarie reprezentanții Băncii Mondiale urmează să se întrunească cu echipa IFPS, pentru a trece în revistă subiectele de ordin tehnic. Notă: Acordul de grant urmează a fi ratificat de către noul Parlament al Republicii Moldova și va fi publicat în Monitorul Oficial, după care va fi pus în aplicare. Grantul nr. TF017415 este propus de către Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Banca Mondială), acționând în calitate de administrator al fondurilor de grant acordate în cadrul Fondului Fiduciar Programatic multidonator pentru Dezvoltarea Capacităților în Regiunea Europei și Asiei Centrale, să fie acordat Republicii Moldova, în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (denumit TAMP). Odată cu intrarea în vigoare a Acordului, grupul de lucru al IFPS (manager de Proiect fiind desemnată doamna Natalia Trofăilă, șef al Direcției management operațional și servicii contribuabililor) va lansa procedura de achiziționare a serviciilor de consultanță în pregătirea proiectului, a specificațiilor tehnice și reproiectarea proceselor operaționale pentru implementarea Sistemului Informațional Integrat al SFS.

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.