12
08 2014
1054

Atestarea rezidenței și a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova

La data de 01 august a fost aprobat Ordinului IFPS nr.1170 care stabilește că, în cazuri speciale, atestarea rezidenței și a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova se efectuează pe formularele - tip, emise de statele străine, în baza Convențiilor (Acordurilor) pentru evitarea dublei impuneri. Atestarea rezidenței şi a impozitului pe venit achitat de către nerezidenți în Republica Moldova se efectuează prin formularele tipizate ale statelor străine prezentate în limba de stat sau limba rusă, prin aplicarea semnăturii şi a ștampilei Inspectoratului Fiscal Principal de Stat. În cazul în care formularele tipizate ale statelor străine sînt prezentate în una dintre limbile străine, atestarea se efectuează pe copia formularului tradus în limba de stat, autentificată notarial, care se anexează la formularul statelor străine. Astfel, organul fiscal va atesta rezidența pe certificatul prezentat într-o altă limbă, utilizînd informația din copia autentificată în calitate de reper de referință.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.