02
04 2015
1364

Banca Mondială a acordat un grant pentru modernizarea administrării fiscale

Astăzi, în cadrul ședinței Parlamentului Republicii Moldova, a fost ratificat Acordul de grant nr.TF017415 dintre Republica Moldova şi Asociația Internațională pentru Dezvoltare, în vederea realizării Proiectului de modernizare a administrării fiscale (TAMP). Grantul, în valoare de 300 mii dolari SUA, este propus de către Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Banca Mondială), acționând în calitate de administrator al fondurilor de grant acordate în cadrul Fondului Fiduciar Programatic multidonator pentru Dezvoltarea Capacităților în Regiunea Europei și Asiei Centrale, care are drept scop pregătirea proiectului de concept, a specificațiilor tehnice și reproiectarea proceselor operaționale, pentru implementarea unui sistem informațional integrat pentru TAMP. Obiectivul Proiectului constă în îmbunătățirea modului de funcționare a sistemului fiscal în Moldova, pentru a beneficia de o structură integrată, cu un grad înalt de automatizare, cu libertate scăzută de acțiune și bazată pe riscuri, care va fi constituit din cinci componente:
  • Componenta 1. Politica și analiza fiscală;
  • Componenta 2. Dezvoltarea Instituțională;
  • Componenta 3. Dezvoltarea Operațională;
  • Componenta 4. Infrastructura IT și Modernizarea Sistemului;
  • Componenta 5. Managementul Proiectului și Managementul Schimbării.
Totodată, reformarea administrării fiscale va contribui la realizarea obiectivului stipulat în ”Moldova 2020” ”BUSINESS: CU REGULI CLARE DE JOC”, prioritate ce implică ameliorarea climatului de afaceri, promovarea politicii concurențiale, optimizarea cadrului de reglementare şi aplicare a tehnologiilor informaționale în serviciile publice destinate mediului de afaceri şi cetăţenilor. Proiectul va sprijini o gamă largă de acţiuni a programului de reformă, care vizează creşterea competitivităţii mediului de afaceri. În special, proiectul va sprijini agenda ambiţioasă de reforme a Guvernului, prevăzută în Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013-2020. Astfel, majorarea capacității autorității fiscale de a deservi rapid și eficient contribuabilii, în conformitate cu sloganul ”Funcționarul fiscal - în serviciul contribuabilului!”, precum și asigurarea unui sistem informațional cu funcția de procesare operativă a datelor, generarea rapoartelor complexe și automatizarea activității inspectorilor fiscali, vor reduce costurile de conformare ale contribuabililor și, ca efect, vor majora încrederea acestora în instituția fiscală și nivelul de conformare fiscală. Administraţia fiscală, având procese raţionalizate, susţinute de managementul de conformare bazat pe riscuri, dependenţa puternică de comunicarea electronică cu contribuabilii, precum şi un personal calificat şi profesionist, contribuind la o administraţie fiscală eficientă orientată spre client, caracterizată prin corectitudine, onestitate şi transparenţă, va îmbunătăţi mediul de afaceri şi, prin urmare, va creşte competitivitatea ţării, inclusiv în clasamentele internaționale. Modernizarea administrării fiscale este o componenta importanta a reformei guvernamentale din Republicii Moldova.
via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.