16
08 2013
1152

Comunicat de presă

Şeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru, a participat la o ședință de lucru, convocată astăzi la Guvern de către șeful Cabinetului premierului Iurie Leancă, Eugen Sturza, şi Valeriu Prohniţchi, consilierul pe probleme economice al Prim-ministrului. La şedinţă au mai participat reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, Serviciului Vamal, ai Asociației Businessului European, ai întreprinderilor exportatoare şi, potrivit agendei, au fost abordate subiectele şi problemele legate de achizițiile de produse agricole de la persoanele fizice în scopul exportării în Uniunea Europeană. În cadrul întrevederii, consilierul premierului, Valeriu Prohniţchi, a menţionat existenţa unor probleme în derularea activităţii economice pe segmentele achiziţiei produselor agricole şi la stabilirea originii acesteia, fiind abordată şi practica controalelor fiscale. Consilierul premierului a solicitat ca, de comun acord, participanţii la şedinţă să identifice modalităţi viabile de depăşire a blocajelor existente, pentru a oferi condiţii bune de activitate întreprinderilor exportatoare, în condiţiile activităţii legale şi conformării fiscale a acestora. Şeful IFPS, Ion Prisăcaru, a relevat poziţia Serviciului Fiscal de Stat faţă de subiectele discutate şi a menţionat că IFPS depune eforturi susţinute pentru a elimina anumite blocaje în domeniu, inclusiv prin iniţierea unor modificări de ordin legislativ. Şeful IFPS a informat asistenţa despre modalităţile legale de efectuare a achiziţiilor de la persoanele fizice şi a indicat că achiziţiile de produse agricole de la persoanele fizice se fac în baza Actului de achiziţie a mărfii, singurul document care, în acest caz, certifică efectuarea operaţiunii economice de vânzare-cumpărare. La acelaşi subiect, asistenţa a fost atenţionată asupra riscurilor de evaziune fiscală, în cazurile în care unii agenţi economici recurg la fals în documentele de achiziţie a mărfii, indicând în acestea persoane fictive sau chiar decedate. Cu referinţă la amplasarea de posturi fiscale, Ion Prisăcaru a relevat că, în perioada imediat următoare, întreprinderile exportatoare, care activează în cadrul legal şi îşi onorează obligaţiunile fiscale faţă de stat, vor fi scoase de sub incidenţa acestei practici. Pe finalul şedinţei de lucru, s-a convenit asupra necesităţii modificării formularului Actului de achiziţie, prin includerea de informaţii care să certifice originea producţiei achiziţionate. Reprezentanţii Asociației Businessului European au salutat deschiderea manifestată de către conducerea IFPS în sensul identificării unor poziţii comune şi au apreciat faptul că Serviciul Fiscal de Stat promovează în activitatea sa transparenţa şi dialogul cu contribuabilii.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.