13
02 2014
1610

Comunicat informativ privind modul de completare a Declaraţiei privind TVA (TVA 12) de către producătorii agricoli

În conformitate cu modificările art.96 lit.b) al Codului fiscal, aprobate prin Legea nr.324 din 23.12.2013 pentru completarea şi modificarea unor acte legislative, (Monitorul Oficial nr.320-321/871 din 31.12.2013), începînd cu 01.01.2014 la producţia din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi/sau livrată pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la zahărul din sfeclă de zahăr, produs, importat şi/sau livrat pe teritoriul Republicii Moldova se aplică TVA la cota redusă în mărime de 8%. În legătură cu modificările menţionate, la completarea Declaraţiei privind TVA de către producătorii agricoli, începînd cu perioada fiscală ianuarie 2014:
  • subboxele 1.1 şi 2.1 din Declaraţia privind TVA nu se vor completa;
  • indicatorul din boxa 19 a Declaraţiei privind TVA se va determina în modul general stabilit, conform prevederilor art.101 alin.(1) al Codului fiscal.
Totodată, prevederile pct.4.221 din anexa nr.2 al Ordinului IFPS nr.1164 din 25.10.2012 ,,Cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA” se vor aplica în cazul prezentării dărilor de seamă corectate pentru perioadele fiscale aprilie-decembrie 2013.

via www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.