Monitorul SFS

Comunicat privind modul de prezentare a informației de către notar și casele de amanet (lombardurile)

În temeiul art. 92 alin. (9), alin. (11) și art. 22611 alin. (9) din Codul fiscal s-a aprobat Ordinul IFPS nr. 1472 din 16.10.2014 „Cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.16 din 14.01.2013”, publicat în Monitorul Oficial nr. 358-363 din 4 decembrie 2014, care poate fi accesat pe site-ul Serviciului Fiscal de Stat www.fisc.md, compartimentul „Legislația fiscală”, categoria „Acte normative”, „Ordine”. Modificările au vizat:
  • Lărgirea bazei informaționale, prezentate de notari (pînă la operarea modificărilor, notarii au prezentat informația privind contractele autentificate notarial pe parcursul unui an fiscal, valoarea cumulativă a cărora depășește suma de 300 000 (trei sute mii) lei pe numele unei persoane fizice, utilizînd Sistemul informațional al SFS ”Colectarea informației din surse indirecte”);
  • Structura informației ce urmează a fi prezentată de casele de amanet;
  • Structura informației ce urmează a fi prezentată de executorii judecătorești.
Vizavi de informația ce urmează a fi prezentată de notari, comunicăm că pentru perioada fiscală 2014, notarii vor prezenta informația privind autentificarea notarială a contractelor de înstrăinare a activelor de capital prevăzute la art. 37 alin. (2) din Codul fiscal (acţiunile şi alte titluri de proprietate în activitatea de întreprinzător, titlurile de creanţă, proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător, terenurile, opţionul la procurarea sau vînzarea activelor de capital) de către persoane fizice indiferent de valoarea acestora. Vizavi de informația ce urmează a fi prezentată de către Casele de amanet (lombarduri), comunicăm că aceasta va conține doar informația ce vizează persoanele fizice la care, conform contractului încheiat, a expirat termenul de rambursare a împrumutului acordat. Concomitent, informăm că subiecții nominalizați, în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la încheierea anului fiscal (pînă pe data de 16.02.2015), urmează să prezinte informația menționată pe suport electronic (CD, DVD, stick), în fișiere de format xls pregătită prin intermediul aplicației Microsoft ”Excel” și pe suport de hîrtie, la IFS teritoriale în raza căruia se deservesc. Vizavi de procedura ce urmează a fi urmată de executorii judecătorești, IFPS va aduce la cunoștințe în cel mai scurt timp.

via www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1930 vizualizări

Data publicării:

06 Ianuarie /2015 08:35

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

comunicat | SFS | Cod fiscal | Ordin

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon