Monitorul SFS

Comunicat SFS cu privire la instalarea terminalelor POS

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat ține să atenționeze că potrivit prevederilor art.71 alin. 1 din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 ,,Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”, începând cu 1 iulie 2012 agenţii economici (cu excepţia asociaţiilor de economii şi împrumut şi organizaţiilor de microfinanţare) al căror volum de vânzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent sunt obligaţi, în termen de până la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vânzări a depăşit suma de 500000 de lei. Prin derogare de la prevederile pct.1 al aceluiași articol, agenţii economici al căror volum de vânzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent nu sunt obligaţi să instaleze terminale POS până la 1 iulie a anului imediat următor, inclusiv în subdiviziunile în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vânzări a depăşit suma de 500000 de lei, în cazul în care:
  • achitarea plăţilor a fost efectuată exclusiv fără numerar, cu excepţia celor efectuate de băncile comerciale;
  • activităţile menţionate se desfăşoară în sate (comune), cu excepţia celor aflate în componenţa municipiilor şi oraşelor.via | www.fisc.md

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1852 vizualizări

Data publicării:

23 Septembrie /2015 09:40

Domeniu:

Noutăți fiscale

Etichete:

IFPS | comunicat | contribuabili | terminale POS | POS | obligaţii

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon